Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Broodakker 7 te Epe

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat zij hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen ten behoeve van de woning aan de Broodakker 7 in Epe. Hiertoe wordt een openbare parkeerplaats ter hoogte van of in de nabijheid van het genoemde woonadres als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ingericht.

U kunt binnen 6 weken na publicatie (woensdag 29 juli 2020) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college (Postbus 600, 8160 AP Epe).

Het verkeersbesluit ligt tijdens bovengenoemde periode ter inzage bij de balie in het gemeentehuis in Epe. Wilt u het verkeersbesluit inzien? Maak dan een afspraak via www.epe.nl/afspraakmaken of bel 14 0578. Ook kunt u het verkeersbesluit digitaal inzien via www.epe.nl onder 'bekendmakingen' en 'verkeer en vervoer'.

Pagina opties