Vaststelling concept Grondstoffenplan 2017-2022

Dit item is verlopen op 03-06-2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april 2017 besloten in te stemmen met het concept Grondstoffenplan 2017-2022. In dit concept wordt het afvalbeleid voor de komende jaren beschreven. Het college heeft een keuze gemaakt voor het scenario Van Afval Naar Grondstof zoals beschreven in het plan. Hiermee kan naar verwachting worden voldaan aan de landelijke doelstelling voor gescheiden inzameling van afval- en grondstoffen.

Ter inzage

Het concept Grondstoffenplan 2017-2022 wordt voor inspraak vrijgegeven voor de periode van 18 april tot en met 2 juni 2017. Het ligt op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur (op woensdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur op afspraak) bij de Publieksbalie in het gemeentehuis te Epe en is bij de online bekendmaking toegevoegd.

Reageren?

Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. U kunt ook reageren via gemeente@epe.nl. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de beleidsadviseur afval, dhr. L. Dekkers, tel.nr. 14 0578.

Vervolgprocedure

Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld en eventueel verwerkt in het definitieve plan. Vervolgens wordt dit definitieve plan voor besluitvorming aangeboden aan het college van B& W en vervolgens aan de gemeenteraad.

Te downloaden:

Pagina opties