Realisatie (tijdelijke) gehandicaptenparkeerplaatsen centrum Epe en Vaassen in het kader van de Corona maatregelen"

Dit item is verlopen op 23-07-2020.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het verkeersbesluit "Realisatie (tijdelijke) gehandicaptenparkeerplaatsen centrum Epe en Vaassen in het kader van de Corona maatregelen" definitief hebben vastgesteld. De verkeersmaatregelen treden per direct in werking.

Er bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na publicatie (10 juni 2020) een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij ons college (Postbus 600, 8160 AP, Epe). Ook bestaat de mogelijkheid om bij de voorzieningenrechter te Arnhem (Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem) een verzoek in te dienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Het verkeersbesluit ligt tijdens bovengenoemde periode ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. Wilt u het verkeersbesluit inzien? Maak dan een afspraak via www.epe.nl/afspraakmaken of bel 14 0578. Tevens kunt u het verkeersbesluit digitaal inzien via www.epe.nl onder 'bekendmakingen' en 'verkeer en vervoer'.

Pagina opties