Ontwerp wijzigingsplan Klimaatbos Koperen Molen Epe

Dit item is verlopen op 19-08-2020.

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat met ingang van donderdag 9 juli 2020 gedurende 6 weken het ontwerp wijzigingsplan Klimaatbos Koperen Molen Epe ter inzage ligt.

Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om de bestemming van een aantal percelen ter hoogte van de Kopermolen, tussen de Gelriaweg en de Tolweg te Epe te wijzigen van Agrarisch naar Natuur ten behoeve van de realisatie van een klimaatbos door de provincie Gelderland.

Ter inzage

U kunt het ontwerp wijzigingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt  u op de knop ’plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0232.BG083KoperenMolen-OWP1, of deze link gebruiken: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG083KoperenMolen-OWP1

De bronbestanden zijn beschikbaar op: https://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG083KoperenMolen-OWP1

Gedurende de bovengenoemde periode ligt het ontwerp wijzigingsplan op afspraak voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe. Het ontwerp wijzigingsplan is ook in te zien via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.

Reageren?

Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op maandag t/m donderdag tussen 9:00 uur en 12:30 uur een afspraak maken met mevrouw T. Olieman, Afdeling Ruimte, Team Ontwikkeling (tel 14 0578). Om het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, proberen wij het maken van afspraken zo veel mogelijk te vermijden. Wilt u toch een afspraak maken om het ontwerp wijzigingsplan in te zien? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578.

Epe, 8 juli 2020

Pagina opties