Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Epe ligt ter inzage

Dit item is verlopen op 11-08-2021.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2021 ingestemd met de ontwerp omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’.

De omgevingsvisie is een strategische, integrale en lange termijn visie over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van onze gemeente en betreft een breed scala aan thema’s, zoals wonen, recreëren, werken, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, klimaat, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid. Belangrijk in de visie is de integraliteit en de samenhang die terugkomt in de beschrijving van de  waardevolle leefomgeving, de opgaven waarvoor we staan, de doelstellingen die we nastreven en de ruimtelijke keuzes die we daarom maken.

De omgevingsvisie is daarmee een richtinggevend instrument geworden.

Bij de stukken zit ook een Strategische afweging. Dit stuk is één van de bouwstenen van de omgevingsvisie. De resultaten van de strategische afweging en de opbrengst van de participatie zijn vertaald naar hoofdstuk 4 van de visie.

Inspraakperiode

De ontwerp omgevingsvisie wordt voor inspraak vrijgegeven van 16 juni  2021 tot en met 10 augustus 2021. Tijdens deze periode ligt het ontwerp ter inzage. De inspraakperiode is daarmee verlengd van zes naar acht weken.

Reageren

U kunt uw opmerkingen over het ontwerp tot en met 10 augustus 2021 indienen bij het college van B & W, Postbus 600, 8160 AP Epe. Daarnaast kunt u reageren via e-mailadres gemeente@epe.nl. U kunt de ontwerpversie ook inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis te Epe. Dat kan tijdens de genoemde periode op werkdagen van 8:00 tot 12:00 uur (op woensdagen van 8:00 tot 20:00 uur).

Vervolgprocedure

Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld. Deze worden eventueel verwerkt in de definitieve omgevingsvisie. Vervolgens wordt deze ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Pagina opties