Ontwerp bestemmingsplan VMI

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat met ingang van 9 mei 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan VMI.

Dit bestemmingsplan voorziet in de uitbreidingsplannen van het bedrijf VMI tussen de Gelriaweg en de Ledderweg, in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling en een verbeterde ontsluiting van het bedrijf en buurtschap Zuuk. De eerder ingediende inspraakreacties op de Totaalvisie en overlegreacties op het voorontwerp zijn betrokken bij het opstellen van dit ontwerp bestemmingsplan.

Ter inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0232.BG050VMI-OBP1, of deze link gebruiken:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG050VMI-OBP1

De bronbestanden zijn beschikbaar op:
http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG050VMI-OBP1

Tijdens de bovengenoemde periode ligt het ontwerp bestemmingsplan op afspraak voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 20 mei wordt van 19:00 uur tot 21:00 uur in het gemeentehuis in Epe een inloopbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst ligt het bestemmingsplan ter inzage en kunt u vragen stellen aan de medewerkers. U kunt tijdens de inloopbijeenkomst het gemeentehuis binnenkomen via de zij-ingang, aan de kant van het Sint Martinusplein.

Reageren?

Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Epe. Dit kan op de volgende manieren:

  • Per post op het volgende adres: Postbus 600, 8160 AP Epe;
  • Mondeling. Maak hiervoor een afspraak  met mevrouw K.C.M. Olieman van de afdeling Ruimte, eenheid Ontwikkeling (tel. 140578).

Epe, 8 mei 2019

Pagina opties