Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Vlasbeek

Dit item is verlopen op 04-08-2021.

Burgemeester en wethouders maken bekend met ingang van 24 juni 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Vlasbeek.

Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van Landgoed Vlasbeek aan de Paalbeekweg in Epe met 1 hectare nieuwe natuur en de verschuiving van het huidige bouwvlak. 

Ter inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop ’plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart.

U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0232.BG085LgVlasbeek-OBP1, of deze link gebruiken:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG085LgVlasbeek-OBP1

De bronbestanden zijn beschikbaar op:
https://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG085LgVlasbeek-OBP1

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 24 juni 2021 ook gedurende zes weken op afspraak voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe. Om het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, proberen wij het maken van afspraken zo veel mogelijk te vermijden. Wilt u toch een afspraak maken om het ontwerp bestemmingsplan in te zien? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.

Reageren?

Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Epe. Dit kan op de volgende manieren:

Per post op het volgende adres: Postbus 600, 8160 AP Epe;

Mondeling via een online-verbinding, bijvoorbeeld skype. Maak hiervoor een afspraak met mevrouw K.C.M. Olieman van de afdeling Ruimte, eenheid Ontwikkeling (tel. 140578).

Een zienswijze moet ondertekend zijn. Zienswijzen moeten in ieder geval bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van de zienswijze. Bij voorkeur bevat de zienswijze ook uw telefoonnummer.

Epe, 23 juni 2021

Pagina opties