Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Epe voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Pirk-Noord

De burgemeester van de gemeente Epe deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 2 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020 een afschrift van het koninklijk besluit van 27 mei 2020, nr. 2020001055, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Epe ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Pirk-Noord. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmingen Wonen, Tuin en Verkeer en de dubbelbestemming Waarde - Archeologie. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 16 juni 2020, nr. 29724.

Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

Gemeente Epe, Marktplein 1 te Epe (In het kader van de maatregelen in verband met het Covid-2019-virus kan het inzien van het koninklijk besluit bij de gemeente Epe uitsluitend op afspraak, op maandag en woensdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Er kan hiervoor telefonisch een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0578.)

Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht, in de centrale hal.

1 juli 2020

Pagina opties