Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 26 2020

Dit item is verlopen op 05-08-2020.

Meldingen omgevingsvergunning

Epe

 • Ratelplein 2a: ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het in gebruik nemen van een bake-off afdeling binnen de supermarkt (DOS-2020-042775, 15-6) 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Emst

 • Hanendorperweg 408: het kappen van één boom (155582, 10-6) 

Epe

 • Allendelaan 54: het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (161020, 16-6) 
 • Bosweg 12: het kappen van 4 bomen (160162, 15-6) 
 • Centrumweg 17: het kappen van 2 bomen (160591, 16-6) 
 • Hagedisweg 1: het plaatsen van een stacaravan op eigen terrein (tijdelijk verblijf) (156433, 10-6) 
 • Lariksweg 7: het kappen van 7 bomen (155942, 10-6) 
 • Soerelseweg 18-08: het kappen van 6 bomen (156466, 10-6) 
 • Sparrenlaan 14: het kappen van 3 bomen (159668, 15-6) 
 • Tongerenseweg 74: het gedeeltelijk vernieuwen van de woning (159510, 15-6) 
 • Zuukerweg 18: het aanvragen van een nieuwe in-/uitrit (157261, 11-6) 

Verleende omgevingsvergunningen

Emst

 • Ds. van Rhijnstraat 12: het bouwen van een erker (144460, 16-6) 
 • Stationsweg 18: het plaatsen van een dakkapel (140475, 15-6) 
 • Vlekkertseveld 16: het kappen van 2 essen (132146, 16-6) 

Epe

 • Belvédèreweg 7: het kappen van twee eiken (131532, 10-6) 
 • Dellenweg 13: het plaatsen van een dakkapel (139680, 15-6) 
 • Dellenweg 77: het kappen van 5 fijnsparren, 1 Westerse hemlockspar en 1 reuzenzilverspar (133500, 16-6) 
 • Glazenmaker 61: het bouwen van een woning met bijgebouw (131550, 15-6) 
 • Koepad 26: het aanplanten van 65 stuks wilgen (134624, 16-6) 
 • Langeweg 7: het plaatsen van nieuwe bijgebouwen (131530, 10-6)
 • Lijsterbesweg 5: het kappen van 1 moerascipres (139709, 16-6)
 • Pastorielaan 13: het uitbreiden van de woning (125213, 10-6) 

Vaassen

 • Gatherweg 26-I: aanvraag 2e huishouden (134389, 10-6) 
 • Hertenkampsweg 8: het verplaatsen/uitbreiden van de berging (131062, 10-6) 

Aanvraag vergunningsvrij

Epe

 • Heerderweg 39: woning terugbrengen in originele staat, isolatie aanbrengen, indeling wijzigen, asbest laten verwijderen, nieuwe kozijnen en dubbel glas plaatsen en nieuwe geïsoleerde vloer aanbrengen (132212, 10-6) 

Zienswijze, bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een (ontwerp)besluit, dan kunt u een zienswijze indienen, bezwaar maken of beroep indienen. U kunt tegen een ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Deze zijn met een ► gemarkeerd. De besluiten waartegen u beroep kunt indienen zijn met een ♦ gemarkeerd. Tegen de overige besluiten kunt u bezwaar indienen. Let op: u kunt geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen tegen de publicaties onder ‘Aanvragen omgevingsvergunning’ en ‘Meldingen’ die in deze rubriek gepubliceerd zijn.

Zienswijze ►

Uw zienswijze kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het college burgemeester en wethouders van Epe. Het ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0578. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. 

Bezwaar

Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe. De verzenddatum van het besluit staat in deze advertentie tussen haakjes genoemd.

U kunt uw bezwaarschrift online of per post indienen. In uw bezwaar legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.  Online gebruikt u het formulier ‘bezwaar maken’ op onze website www.epe.nl. Hiervoor logt u in met uw DigiD (personen) of eHerkenning (bedrijven). Stuurt u ons liever een brief, dan moet hierin de volgende informatie staan:

 • uw naam en adres (en bij voorkeur een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent)
 • de datum van uw bezwaarschrift
 • de beslissing waar u bezwaar tegen maakt
 • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit

Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent voor u het verstuurt naar Gemeente Epe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 8160 AP EPE.

Wilt u meer weten over de procedure als u bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

Beroep ♦

Uw beroepschrift kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het besluit indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het besluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In het beroepschrift moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep staan vermeld. U kunt alleen een beroepschrift indienen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierechten betalen.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift blokkeert de uitvoering van het besluit niet. Wilt u dat wel, dan moet u gelijktijdig met het bezwaar- of beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Inzage

De ontwerpbeschikkingen, de verleende vergunningen en de vergunningaanvragen liggen alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. De balie is hiervoor op maandag, donderdag en vrijdag geopend van 08:00 – 12:00 uur. En op woensdag van 08:00 – 17:00 uur. Op dinsdag is de balie gesloten.

Pagina opties