Concept-beleidsvisie voor communicatie en participatie ‘Wat als het samen kan?!’

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 maart 2021 ingestemd met de concept-beleidsvisie voor communicatie en participatie met als titel “Wat als het samen kan?!”.

Deze concept-beleidsvisie speelt in op de onderwerpen actieve communicatie en participatie uit het coalitieakkoord met als doel om de verbinding tussen samenleving en gemeente te verstevigen.

De visie gaat uit van het samen doen (samenleving en gemeente), van een faciliterende en lerende gemeente. Daarnaast is ook de strategie opgenomen met een aantal hoofdlijnen voor verdere uitwerking, zoals rollen en verantwoordelijkheden, meer inzetten op een faciliterende en lerende houding en verder vorm geven aan actieve communicatie en werkwijzen.

Inspraakperiode

De concept-beleidsvisie voor communicatie en participatie “Wat als het samen kan?!” wordt voor inspraak vrijgegeven voor een periode van 6 weken: van woensdag 31 maart 2021 tot en met woensdag 12 mei 2021.

Reageren

U kunt uw opmerkingen over de concept beleidsvisie tot en met woensdag 12 mei 2021 indienen bij het college van B en W, Postbus 600, 8160 AP Epe. Daarnaast kunt u reageren via gemeente@epe.nl. Inzien kan (alleen op afspraak) bij de Publieksbalie in het gemeentehuis of op de website van de gemeente (www.epe.nl).

Vervolgprocedure

Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld. Deze reacties worden verwerkt in de definitieve beleidsvisie voor communicatie en participatie met als titel “Wat als het samen kan?!” Vervolgens wordt die ter besluitvorming aangeboden aan het college en de gemeenteraad.

Pagina opties