Concept-beleidsregel Aanpak woonoverlast Veluwe Noord opengesteld voor inspraak

Dit item is verlopen op 18-09-2019.

In 2019 is in de APV een artikel opgenomen die de burgemeester een extra bevoegdheid geeft tot het optreden in het geval van woonoverlast. In deze concept-beleidsregel staat beschreven op welke wijze deze bevoegdheid door de burgemeester toe wordt gepast..

Inspraak beleidsregel aanpak woonoverlast Veluwe Noord

Wilt u ons laten weten wat u ervan vindt? U kunt uw zienswijze geven van 31 juli 2019  tot en met 17 september 2019. De binnengekomen zienswijzen worden betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming.

Pagina opties