Beleidsregel Bewoning recreatieverblijven in ‘schrijnende situaties’

Dit item is verlopen op 25-03-2021.

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat de beleidsregel Bewoning van recreatieverblijven in ‘schrijnende situaties’ ter inzage ligt.

In gemeente Epe is het niet toegestaan te wonen in een recreatieverblijf. De vakantieparken zijn bestemd voor verblijfsrecreatie. In zeer bijzondere situaties kan daar van worden afgeweken.

Daarvoor heeft de gemeente de beleidsregel Bewoning van recreatieverblijven in ‘schrijnende situaties’ opgesteld. Van zo'n situatie is bijvoorbeeld sprake als er een onveilige woonsituatie is ontstaan en er kinderen bij betrokken zijn. Of als er sprake is van zware medische, psychische en financiële problemen.

Uitgangspunt blijft dat er geen mogelijkheid is voor andere huisvesting. Als die er echt niet is, kan het tijdelijk wonen in een recreatieverblijf een optie zijn. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Ook moet er hulp aanvaard worden. Dit gaat via het Coördinatiepunt Leefbaarheid en Veiligheid van de gemeente.

De ontwerp Beleidsregel Bewoning van recreatieverblijven in ‘schrijnende situaties’ ligt vanaf 11 februari 2021 voor 6 weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis en onder bekendmakingen op www.epe.nl.

U kunt uw opmerkingen over de ontwerp Beleidsregel tot en met 24 maart 2021 indienen bij het college van B&W, Postbus 600, 8160 AP Epe. Daarnaast kunt u reageren via e-mailadres gemeente@epe.nl.

Pagina opties