Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Momenteel wordt de haalbaarheid van het oprichten van een fonds, een zogenaamde Bedrijveninvesteringszone (BIZ), onderzocht ten behoeve van zowel het centrum van Epe als Vaassen.

Epe

In Epe gaat het om het oprichten van een BIZ voor ondernemers. Vooruitlopend op het oprichten van een BIZ heeft de Ondernemersvereniging Epe alvast een projectgroep samengesteld en een concept-activiteitenplan opgesteld met ideeën hoe dit fonds vorm kan worden gegeven en welke activiteiten er in 2020 kunnen worden uitgevoerd.

Vaassen

In Vaassen gaat het om het oprichten van een BIZ voor ondernemers én een BIZ voor vastgoedeigenaren. Vooruitlopend op het oprichten van een BIZ heeft de Ondernemersvereniging Vaassen alvast een projectgroep samengesteld en een concept-activiteitenplan voor zowel Ondernemers als Vastgoed opgesteld met ideeën hoe dit fonds vorm kan worden gegeven en welke activiteiten er in 2020 kunnen worden uitgevoerd.

Status

De BIZ-plannen zijn nog in concept en hebben nog geen status.

Pagina opties