Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  Update 27-11-2019: Onvoldoende draagvlak voor bedrijveninvesteringszones

  Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) geeft ondernemers, winkeliers en vastgoedeigenaren de mogelijkheid om extra te investeren in de economische versterking van het centrumgebied in Epe en Vaassen. De afgelopen weken konden ondernemers in het centrum van Epe en ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Vaassen stemmen op het instellen van drie bedrijveninvesteringszones: ‘BIZ ondernemers Kern Epe’, ‘BIZ ondernemers kern Vaassen’ en ‘BIZ vastgoed kern Vaassen’. De opkomst om te stemmen lag boven de 50%, maar voor de oprichting van ieder van de drie zones was tweederde van de stemmen noodzakelijk. Deze wettelijke eis is helaas net niet gehaald.

  De stemmen zijn dinsdag 25 november in het gemeentehuis van Epe geteld in aanwezigheid van een notaris. Maar bij het  tellen van de stemmen werd duidelijk dat die meerderheid voor elk van de drie zones niet werd gehaald. Er komen dus geen bedrijveninvesteringszones.   

  De notaris maakt een rapportage van de stemuitslag. Deze stemuitslag publiceren we binnenkort op de site. 

  ------

  Momenteel wordt de haalbaarheid van het oprichten van een fonds, een zogenaamde Bedrijveninvesteringszone (BIZ), onderzocht ten behoeve van zowel het centrum van Epe als Vaassen.

  Epe

  De Stichting Ondernemers BIZ Kern Epe wil een BIZ oprichten. Met een BIZ kunnen de ondernemers extra investeren in de economische versterking van het centrumgebied van Epe. De Stichting heeft hiervoor een BIZ-activiteitenplan gemaakt. 

  Vaassen

  In Vaassen gaat het om het oprichten van een BIZ voor ondernemers én een BIZ voor vastgoedeigenaren. De Stichting Ondernemers BIZ Kern Vaassen en de Vereniging Vastgoed BIZ kern Vaassen hebben allebei een BIZ-activiteitenplan gemaakt. Met een BIZ kunnen zowel de ondernemers als de vastgoedeigenaren extra investeren in de economische versterking van het centrumgebied van Vaassen.

  Draagvlakmeting van 8 t/m 21 november 2019

  De gemeente voert van 8 t/m 21 november een draagvlakmeting uit om te kunnen bepalen of de drie bedrijveninvesteringszones daadwerkelijk kunnen worden opgericht. Stemgerechtigden ontvangen een brief met stembiljet, waarmee binnen de periode van 8 t/m 21 november 2019 voor of tegen de oprichting van een BIZ kan worden gestemd (formeel: voor of tegen het invoeren van de door de raad vastgestelde verordeningen voor de bedrijveninvesteringszones).

  Een BIZ wordt succesvol opgericht als:

  1. Minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht;
  2. Van de stemmers minimaal 2/3 voor het instellen van de BIZ is;
  3. Het aantal voorstemmers een grotere WOZ-waarde vertegenwoordigt dan het aantal tegenstemmers.

  Maandag 25 november 2019 worden de stemmen geteld. De uitslag wordt z.s.m. daarna bekend gemaakt op deze site.

  Reglement Draagvlakmeting

  Het reglement dat voor de draagvlakmeting wordt gebuikt vindt u onderaan deze pagina.

  Verordeningen bedrijveninvesteringszones

  De  gemeenteraad heeft 3 verordeningen vastgesteld op basis waarvan de BIZ-bijdrage kan worden opgelegd.

Pagina opties