Algemene informatie

Watersysteem en waterketen

Het watersysteem is de natuurlijke weg van het water. De waterketen wordt gevormd door de ingrepen van de mens op het watersysteem.

Naar Watersysteem en waterketen

Wie doet wat?

Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot aan de perceelsgrens. Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen.

Naar Wie doet wat?

Pagina opties