Aan de slag

In 2020 zijn we hard aan slag gegaan met de adviezen die inwoners hebben gegeven aan de gemeente over inwonerparticipatie. We hebben beloofd dat we duidelijker gaan vertellen wat we doen bij projecten die we uitvoeren. Daarbij leggen we de spelregels voor inwonerparticipatie goed uit. We hebben toegezegd dat we goed en tijdig laten weten wat er met de inbreng van inwoners is gebeurd. Ook hebben we beloofd dat we vaker ons voordeel zullen doen met de in onze gemeente aanwezige deskundigheid.

Die drie adviezen passen we vooral toe bij diverse projecten. Daarbij ligt de nadruk op: de uitvoering van het grondstoffenplan, de opstelling van de Omgevingsvisie en de plannen met het gebied de Renderklippen/Hertenkamp. Samen met inwoners hebben we hierbij veel vooruitgang geboekt. Daarbij maakten we vaak gebruik van nieuwe manieren van communiceren en ontmoeten. Zoals online bijeenkomsten voor de omgevingsvisie en een webinar over grondstoffen.  Ook is er een speciale plek voor Projecten op de website gemaakt, waarbij de voortgang van bepaalde projecten te volgen is. Komend jaar zal deze informatie steeds worden aangevuld en bijgewerkt.

Maar niet alles wat op onze ‘te doen’-lijst stond is uitgevoerd. Dit komt mede door de coronacrisis. We hebben bij de gemeente veel menskracht moeten inzetten voor het beheersen van deze crisis, terwijl andere werkzaamheden doorliepen. Daarom is één van de vier projecten waarbij we de adviezen wilden toepassen naar 2021 doorgeschoven. Dat is de ontwikkeling van een nieuwe visie op de dienstverlening.

Pagina opties