Gemeenteraad vergadert op donderdag 11 juli

De gemeenteraad vergadert op donderdag 11 juli. Op de agenda staan o.a. het initiatiefvoorstel Jongerenparticipatie en het actualiseren van het integraal huisvestingsplan onderwijs. Ook over het woonbeleid van de gemeente -de Woonagenda- wordt een besluit genomen. Verder staat de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de herontwikkeling van de Hoofdstraat 117 en Hoofdstraat 146 in Epe op de agenda.

Iedereen is van harte welkom. Bekijk de agenda en vergaderstukken. Kom langs in het gemeentehuis of kijk thuis mee. We beginnen om 19.30 uur.