Gemeente biedt verenigingen alternatieven voor inzameling oud papier

We bieden verenigingen de kans om bij te dragen aan een duurzamer Epe. Eerder ontvingen deelnemende verenigingen een vergoeding van ons voor het inzamelen van oud papier en karton. Deze regeling stopt per 1 juli 2024. Vanaf dan worden er geen containers meer geplaatst bij de deelnemende verenigingen. Huis-aan-huis wordt het oud papier nog steeds ingezameld door Circulus. U kunt het ook naar ondergrondse verzamelcontainers brengen. Deelnemende verenigingen hebben vier alternatieve mogelijkheden aangeboden gekregen en ontvangen hiervoor een vergelijkbare vergoeding. Ze dragen daarbij ook nog eens bij aan een duurzamer Epe.

Verschillende verenigingen in de gemeente Epe zamelen oud papier en karton in. Zij ontvangen hiervoor een vaste vergoeding per 1.000 kg van ons. De opbrengst die wij vervolgens van de papierverwerker ontvangen, is in de loop der jaren flink gedaald. Natgeregend papier en karton wordt bovendien geweigerd. Hierdoor leggen we een flink bedrag toe om de vergoeding aan de deelnemende verenigingen te kunnen betalen. Daarnaast zijn we aansprakelijk voor ongevallen tijdens het inzamelen van oud papier en karton door verenigingen. Het is daarom goedkoper en veiliger om te stoppen met deze regeling per 1 juli 2024. 

“De samenwerking met de gemeente om de papiercontainer stop te zetten, toont onze gezamenlijke inzet voor duurzaam afvalbeheer. Samen zetten we stappen naar een schonere en veilige leefomgeving."

René Oosterhof namens SV Epe

Vergoeding voor een duurzamer Epe 

We begrijpen heel goed dat deze wijziging financiële gevolgen heeft voor de deelnemende verenigingen. We hebben daarom voor deze verenigingen vier duurzame alternatieve regelingen aangeboden, namelijk: 

  1. Verenigingen kunnen met hun vrijwilligers deelnemen aan georganiseerde zwerfafval opruimacties in samenwerking met het Vlinderhuis Epe (Stichting Apoldro) en Circulus. Zij ontvangen een vergoeding per actie, maximaal 4 per jaar.  
  2. De vereniging houdt een gebied schoon op een bepaald onderhoudsniveau en krijgt hiervoor per schoongehouden m² een vergoeding.  
  3. Tijdens de landelijke compostdag levert de vereniging 6 vrijwilligers voor het uitdelen van compostzakken op een uitdeellocatie.   
  4. De vereniging ontvangt een eenmalige afkoopregeling, gebaseerd op de gemiddelde opbrengsten van de inzameling van het oud papier en karton van de afgelopen 5 jaar door de vereniging. 

"Wij hebben gekozen voor opruimacties met Het Vlinderhuis. Dit maakt kinderen bewust van de zorg voor het milieu en de vergoeding is toereikend."

Marleen Pruim, lid activiteitencommissie W.G. van de Hulstschool

De verenigingen ontvangen een vergelijkbare vergoeding voor de alternatieve mogelijkheden. De nieuwe aanpak en alternatieve mogelijkheden zijn in maart met de deelnemende verenigingen gedeeld. De verenigingen kunnen zich vinden in de alternatieve regelingen en hebben inmiddels aan de gemeente laten weten voor welk alternatief zij kiezen. Dit wordt momenteel door ons verwerkt en doorgevoerd. 

"We zijn trots dat we tegemoet kunnen komen met een vergoeding voor de vereniging die meer passend is bij de tijd van nu en ook nog eens bijdraagt aan duurzaamheid."

Wethouder Annemiek van Loon