Transitievisie Energie en Warmte

De gemeente Epe heeft vanuit de Regionale Energiestrategie (RES) van Cleantech Regio een Transitievisie Energie en Warmte gemaakt.

Transitievisie Energie en Warmte gemeente Epe

In de Transitievisie Energie en Warmte leggen we uit wat we de komende jaren in gemeente Epe precies doen om vanaf 2050 CO2-neutraal te zijn. We leggen in de visie uit:

  • wat de gemeente, inwoners, organisaties en bedrijven samen kunnen doen om energie te besparen.
  • welke mix van duurzame energieopwekking we hebben gekozen.
  • op welke manier buurten zonder aardgas verwarmd kunnen worden en wanneer wij verwachten dat een buurt van het aardgas af is.
  • wat de stappen zijn om een gebouw aardgasvrij te maken.

Elke 5 jaar bekijken we de visie opnieuw, omdat de energiebronnen en -technieken die we kunnen gebruiken snel veranderen. In onze infographic leest u in het kort hoe onze Transitievisie Energie en Warmte eruitziet.

Plannen per buurt

Per buurt hebben we uitgezocht wat het meest logische alternatief is voor aardgas én wanneer we dit verder onderzoeken. We hebben onder andere gekeken naar het energieverbruik van verschillende typen woningen, welke warmtebronnen in de gemeente Epe aanwezig zijn, of de gasleidingen aan vervanging toe zijn en welke warmteoplossing het minst kost. Samen met inwoners, ondernemers, gebiedsregisseurs en de netbeheerder kijken we de komende jaren wat de meest logische, haalbare en betaalbare oplossing is. Op de warmtekaart kunt u zien wat we in uw buurt van plan zijn en wat u zelf kunt doen om energie te besparen.

Warmtekaart