Regionale energiestrategie (RES)

Klimaatverandering en -afspraken

Het klimaat verandert door CO2-uitstoot. Hierdoor stijgen de temperatuur en de zeespiegel. We hebben vaker te maken met langdurige droogte en extreme regenbuien. In 2015 spraken 195 landen in het Parijsakkoord het volgende af:

  • De gemiddelde temperatuur op aarde mag tot 2050 maximaal 2 graden stijgen, maar liever niet meer dan 1,5 graad.
  • We gebruiken in 2050 geen fossiele brandstoffen meer, omdat dit de belangrijkste oorzaak is van CO2-uitstoot.

Nederland heeft de afspraken uit het Parijsakkoord uitgewerkt in het Klimaatakkoord.

Regionale Energiestrategie (RES)

Elke Nederlandse regio heeft een Regionale Energiestrategie. Hierin staat wat die regio doet om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Epe hoort bij de Cleantech Regio. 

RES 1.0

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio is vastgesteld door alle partijen die eraan meedoen. Dit zijn zeven gemeenteraden, de Provinciale Staten en de Algemene Besturen van Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rijn en IJssel. De RES 1.0 van de Cleantech Regio is een gezamenlijke strategie waarin staat hoe we in de Cleantech Regio in 2030 de afgesproken hoeveelheid duurzame energie willen opwekken. De keuzes zijn gebaseerd op de mogelijkheden van het landschap en mogelijkheden om aan te sluiten op bestaande netwerken. Vanuit de RES 1.0 van de Cleantech Regio heeft de gemeente Epe een Transitievisie Energie en Warmte gemaakt. Hierin beschrijven we hoe we de Europese, landelijke en regionale doelen in onze gemeente willen bereiken.

Op weg naar RES 2.0

Tot 2030 wordt de RES elke 2 jaar bijgewerkt om de nieuwste inzichten te verwerken. In juli 2023 wordt de RES 2.0 opgeleverd. Binnen de regio werken we samen aan het oplossen van vraagstukken die de hele regio raken. Zo nemen we deel aan het provinciale onderzoek naar de effecten van windmolens op het leefgebied van de wespendief op de Veluwe. En we gaan onderzoeken hoe we slim kunnen omgaan met de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet.

Actueel

Actuele informatie vindt u op de website van Cleantech Regio.