Wet bibob

 • Wat is het?

  • Bij het aanvragen van een drank- en horecavergunning kan de gemeente u vragen een Bibob-vragenlijst in te vullen.
  • Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
  • Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.
  • Op basis van de antwoorden kan de gemeente bepalen of er een risico is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

  Vragenlijst wet Bibob (met DigiD)

  Vragenlijst wet Bibob (met eHerkenning)

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  Voor de wet bibob moet u de volgende documenten aanleveren/bijvoegen:

  • Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
  • Aandeelhoudersregister bij een BV
  • Vennootschapsakte bij een VOF of CV
  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Aandeelhoudersregister in geval van een BV
  • Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV
  • Inkomsten gegevens over de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)
  • Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.)
  • Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst
  • Per schuldsituatie een schuldovereenkomst
  • Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.)
  • Een kopie van de koop- of huurovereenkomst van de onderneming
  • Een kopie betalingsbewijs van de overname
  • Een kopie koopakte, hypotheekakte of leenovereenkomst van het pand

Pagina opties