Wateroverlast

 • Wat is het?

  • Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe, waardoor straten vaker blank zullen staan.
  • Vergelijk dit met andere extreme weersomstandigheden als sneeuw, gladheid en storm.
  • Deze verandering moeten we accepteren, maar schade moet worden vermeden.
 • Hoe werkt het?

  Onder schade verstaan we:

  • water dat gebouwen instroomt
  • afvalwater dat uit het riool op straat loopt
  • blokkades van belangrijke verkeersaders
  • langdurige hinder van het verkeer

  Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Dat zou tientallen miljarden euro’s kosten. Daarom wordt een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Ook benutten we steeds vaker openbaar groen voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater. Als wegen en groen tijdelijk water kunnen opvangen, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en onbruikbaar worden. Ook moet er voldoende hoogteverschil zijn tussen de weg en het gebouw. Zo moeten ondergrondse garages en winkels met een gelijkvloerse ingang een drempel of andere constructie hebben om het water tegen te houden.

  Het gemeentelijk watertakenplan (hoofd- en achtergrondrapport) vindt u onder Documenten. In de regelingenbank vindt u de verordening op de afvoer van afvloeiend hemelwater en grondwater Epe

 • Documenten

Pagina opties