Vuur stoken

 • Wat is het?

  • Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht. Het verbod geldt niet als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue. Dit mag uiteraard geen brandgevaar voor de omgeving opleveren.
  • Wilt u een paas- of kampvuur maken of hout- of groenafval verbranden? Dan kan het zijn dat u hiervoor een ontheffing moet aanvragen bij de gemeente.

  Contact opnemen met de gemeente

  Vuur stoken - ontheffing aanvragen (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan ontheffing verlenen van het verbod. Meestal moet u zich dan aan een aantal voorschriften houden. Zo kan de gemeente bepalen dat u een minimumafstand tot gebouwen of een bos moet aanhouden. Ook kan de gemeente aangeven welke materialen u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.

  Wij verlenen geen ontheffing voor het verbranden van hout- of groenafval in de open lucht. Uitzondering hierop is als er sprake is van bomen die aangetast zijn door een ziekte waardoor vervoeren vanwege besmetting niet mogelijk is of als vervoeren van hout- of groenafval tijdens landschappelijk onderhoud niet mogelijk is.

  Een ontheffing voor een paasvuur wordt uitsluitend verleend als dit een traditioneel paasvuur is. Het paasvuur moet worden georganiseerd door een vereniging of instelling en is jaarlijks terugkerend. Het paasvuur is openbaar en zal ook als zodanig worden gepubliceerd. Inwoners mogen voorafgaand aan het paasvuur  schoon houtafval bij de vereniging of instelling aanbieden. Ook als de gemeente een ontheffing voor een paasvuur heeft verleend, kan de brandweer het ontsteken van het paasvuur verbieden tot vlak voor aanvang. 

  De gemeente kan weigeren de ontheffing af te geven om de volgende redenen:

  • om de openbare orde en veiligheid te garanderen
  • om de woon- en leefomgeving te beschermen
  • om de flora en fauna te beschermen
  • om hinder te voorkomen
 • Wat moet ik doen?

  Vraag de ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag informatie over:

  • het soort afval dat verbrand wordt
  • de locatie van het vuur
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur

  Krijgt u geen ontheffing en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden, bezwaar maken.

 • Wat kost het?

   Voor de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Epe. Deze staat onder de lokale regelingen op www.overheid.nl.

Pagina opties