Vrijwilligersverzekering

 • Wat is het?

  • De gemeente Epe heeft een verzekering afgesloten voor vrijwilligers en mantelzorgers.
  • Iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente is automatisch verzekerd. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet bent u verzekerd.
  • Bent u vrijwilliger bij de brandweer of politie? Dan bent u niet verzekerd via deze verzekering.
  • Bent u mantelzorger? Dan bent u alleen verzekerd als u een ongeval krijgt of als uw persoonlijke eigendommen kwijt of beschadigd raken.
  • Bij schade kunt u als vrijwilliger een schadeformulier downloaden.
  • De verzekeringsmaatschappij waarbij de gemeente Epe een vrijwilligersverzekering heeft afgesloten (Raetsheren van Orden) behandelt de schadeaangifte. Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering verwijzen wij u naar de website van Raetsheren van Orden.
  • Meer informatie over de dekking vindt u in het dekkingsoverzicht.
 • Wat kost het?

  De verzekering is gratis voor vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeente Epe betaalt de kosten voor de verzekering.

  Vrijwilligers BasisPolis

  De dekking van de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering is als volgt*:

  • het verzekerde bedrag bij overlijden is € 12.500,- en bij blijvende invaliditeit € 25.000,-
  • geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis
  • psychische hulpverlening naar aanleiding van molest (traumadekking) is verzekerd tot € 2.500,- per gebeurtenis
  • acute huishoudelijke hulp (20 uur)
  • persoonlijke eigendommenverzekering (beschadiging, vernietiging of vermissing) is verzekerd tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis
   Voor de volgende kostbaarheden als maxima per gebeurtenis:
   • computerapparatuur: € 1.500,-
   • fiets: € 750,-
   • beeld & geluidsapparatuur, (zonne)bril/set contactlenzen, sieraden of kunstmatige gebitselementen: € 500,-
   • horloges: € 250,-

  * Het maximaal verzekerde bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,-

 • Documenten

 • Aanvullende informatie

  Vrijwilligers die in een andere gemeente werken

  Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook is verzekerd voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, is de vrijwilliger via de ‘werk’-gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd. Op deze manier is een vrijwilliger altijd verzekerd.

  Moet er een urenadministratie bijgehouden worden?

  Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook vrijwilligers die helpen bij een eenmalige activiteit, zoals de jaarlijkse Sinterklaasintocht, zijn verzekerd.

  Moeten organisaties zich aanmelden voor de verzekering?

  Nee, dat is niet nodig. De Vrijwilligerspolis kent geen registratie.

  Uit welke verzekeringen bestaat de Vrijwilligerspolis?

  De Vrijwilligerspolis bestaat uit de volgende verzekeringen:

  • ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

  Mantelzorgers zijn meeverzekerd op de Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.

  Het verzekeringsgebied is Nederland. Incidentele grensoverschrijdende activiteiten voor vrijwilligers vallen binnen het verzekeringsgebied (exclusief rampenbestrijding).

Pagina opties