Vrijwilligersorganisaties, subsidie 2022 aanvragen

 • Wat is het?

  • De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen door middel van subsidie.
  • Deze subsidie moet activiteiten stimuleren die bijdragen aan de betrokkenheid binnen de wijken, ondersteuning van vrijwilligerswerk en het meedoen van mensen in een kwetsbare positie.
  • U kunt nu subsidie aanvragen voor één jaar, namelijk voor 2022.
  • Aanvragen kan tot 1 juni 2021.
  • Lukt het niet om uw aanvraag in te dienen voor 1 juni 2021? Vraag dan voor die tijd uitstel aan door gebruik te maken van de knoppen: uitstel aanvragen met eHerkenning | uitstel vragen zonder eHerkenning.
  • Dit jaar kunt u alleen voor 2022 subsidie aanvragen, het subsidiebeleid voor 2023 wordt aangepast.
  • Eind december 2021 hoort u van ons of u de aangevraagde subsidie krijgt.
  • Voor de aanvraag heeft u een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau 2 en een machtiging voor gemeente Epe.

  Subsidies moeten na toekenning nog worden vastgesteld. Hiervoor verantwoordt u wat u met het geld heeft gedaan. Naar vaststellen subsidie 2020

  Subsidie aanvragen voor 2022 als vrijwilligersorganisatie (met eHerkenning)

  Uitstel aanvragen (met eHerkenning)

  Uitstel vragen (zonder eHerkenning) -> uitstel aanvragen zonder eHerkenning kan, maar voor het aanvragen van de subsidie is wel eHerkenning nodig.

 • Hoe werkt het?

  Wie kan een subsidie aanvragen?

  Het is mogelijk om subsidie aan te vragen door: vrijwilligersorganisaties vrijwillige hulpdiensten, vrijwilligersorganisaties amateurkunst (harmonie en fanfare), vrijwilligersorganisaties kunst en cultuur, vrijwilligersorganisaties maatschappelijke activering (o.a. wijk- en buurtverenigingen en ouderenwerk), vrijwilligersorganisaties jeugdwerk en vrijwilligersorganisaties sport (sportstimulering).

  De gemeente verstrekt subsidie op basis van regels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld: 'Nadere regels vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016'

  Digitaal aanvragen met eHerkenning

  De aanvraag doet u dit jaar voor het eerst digitaal. Hiervoor logt u in met eHerkenning. U heeft een middel nodig met betrouwbaarheidsniveau 2 en een machtiging voor gemeente Epe.

  Meer over eHerkenning

  Tegemoetkoming

  Omdat wij verwachten dat veel ‘kleinere’ organisaties nog geen eHerkenningsmiddel hebben, komen wij hen graag tegemoet in de kosten. Alle aanvragers van subsidiebedragen onder de € 1.000,- kunnen eenmalig een tegemoetkoming van € 22,50 krijgen als hun subsidie wordt toegekend. Neem hiervoor dit bedrag op in uw subsidieaanvraag als post ‘kosten eHerkenning’.

  Jaarlijkse of meerjarige subsidie

  Bij de vraag 'Welke subsidie vraagt u aan?' vult u in dat u een 'jaarlijkse of meerjarige subsidie' aanvraagt. Vervolgens vult u in dat uw organisatie een vrijwilligersorganisatie is. Daarna volgen de overige vragen die voor uw organisatie van belang zijn.

  Tussentijds stopzetten van de aanvraag

  Het kan zijn dat u toch niet alle informatie heeft om de subsidieaanvraag in één keer in te vullen. U kunt dan de aanvraag tussentijds stoppen. De informatie die u al heeft ingevuld blijft bewaard, zodat u de aanvraag later kunt afronden.

  Bekijk ook de 'Veelgestelde vragen'.

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  Bij de aanvraag van subsidie voor uw vrijwilligersorganisatie of (sport)vereniging moet u de begroting toevoegen. Daarvoor kunt u het format gebruiken dat staat onder het tabje documenten.

 • Documenten

 • Veelgestelde vragen

  #Wat is de subsidie voor vrijwilligersorganisaties?

  #Kan ik de subsidie voor vrijwilligersorganisaties aanvragen?

  #Wat moet ik in ieder geval in mijn aanvraag opnemen?

  #Wanneer moet mijn aanvraag binnen zijn?

  #Wanneer hoor ik of ik de subsidie krijg?

  #Wanneer krijg ik het geld?

  #Waarom digitaal aanvragen?

  #Hoe moet ik het formulier invullen?

  #Moet ik mijn aanvraag in een keer invullen?

  #Waarom moet ik eHerkenning gebruiken?

  #Hoe kan ik een eHerkenningsmiddel aanvragen?

  #Worden de kosten voor mijn eHerkenningsmiddel vergoed?

  #Vragen over eHerkenning?

  #Kan ik de subsidie ook per post aanvragen?

  Over de subsidie

  Wat is de subsidie voor vrijwilligersorganisaties?

  De gemeente Epe heeft een subsidieregeling voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen. Vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie (= een geldbedrag) krijgen voor activiteiten die bijdragen aan de betrokkenheid binnen de wijken, ondersteuning van vrijwilligerswerk en het meedoen van mensen in een kwetsbare positie.

  Kan ik de subsidie voor vrijwilligersorganisaties aanvragen?

  Het is mogelijk om subsidie aan te vragen door:  

  • vrijwilligersorganisaties vrijwillige hulpdiensten,
  • vrijwilligersorganisaties amateurkunst (harmonie en fanfare),
  • vrijwilligersorganisaties kunst en cultuur,
  • vrijwilligersorganisaties maatschappelijke activering (o.a. wijk- en buurtverenigingen en ouderenwerk),
  • vrijwilligersorganisaties jeugdwerk en
  • vrijwilligersorganisaties sport (sportstimulering).

  Subsidie aanvragen

  Wat moet ik in ieder geval in mijn aanvraag opnemen?

  Uw aanvraag bestaat uit een activiteitenplan en een begrotingsdocument. In het activiteitenplan beschrijft u de activiteiten die u wilt gaan doen die bijdragen aan de doelen waarvoor de gemeente subsidie verleend. In het begrotingsdocument zet u welke kosten u heeft berekend om deze activiteiten uit te kunnen voeren. De gemeente toetst uw aanvraag aan de 'Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016'.

  Wanneer moet mijn aanvraag binnen zijn?

  U kunt nu subsidie aanvragen tot 1 juni 2020. Het is belangrijk om tijdig subsidie aan te vragen. Mocht het u niet lukken om vóór 1 juni 2020 subsidie aan te vragen, vraagt u dan voor 1 juni 2020 uitstel aan. Dit kunt u aangeven in het aanvraagformulier. Zo kunnen wij er nog rekening mee houden.

  Wanneer hoor ik of ik de subsidie krijg?

  De gemeente beslist uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend of u subsidie ontvangt voor uw activiteiten. De maximale hoogte van de subsidies wordt opgenomen in de jaarlijks vast te stellen begroting. Hierin staat dan hoeveel geld voor welke activiteiten beschikbaar is.  De begrotingsbehandeling is in het laatste kwartaal van het jaar. Nadat de begroting akkoord is ontvangt u antwoord op uw subsidie aanvraag.

  Wanneer krijg ik het geld?

  Zodra de gemeente heeft besloten om u subsidie te verlenen ontvangt u hierover een brief. Vaak wordt de subsidie in verschillende termijnen aan u uitgekeerd. De precieze termijnen kunt u in de brief teruglezen. Meestal krijgt u in januari een gedeelte van uw subsidie (tenzij dit in de brief anders is aangegeven).

  Digitaal aanvragen

  Waarom digitaal aanvragen?

  Digitaal aanvragen kunt u doen wanneer het u uitkomt en waar u wilt. U hoeft er de deur niet meer voor uit. Bovendien kunt u zelf de status volgen via uw persoonlijke internetpagina MijnEpe.

  Hoe moet ik het formulier invullen?

  Als u heeft ingelogd komt u in het aanvraagformulier. Bij de vraag “Welke subsidie vraagt u aan?” vult u in dat u een “jaarlijkse of meerjarige subsidie” aanvraagt. Vervolgens vult u in dat uw organisatie een vrijwilligersorganisatie is. Daarna volgen de overige vragen die voor uw organisatie van belang zijn.

  Moet ik mijn aanvraag in een keer invullen?

  Nee, dat hoeft niet. Het kan zijn dat u toch niet alle informatie heeft om de subsidieaanvraag in één keer in te vullen. U kunt dan de aanvraag tussentijds stoppen. De informatie die u al heeft ingevuld blijft bewaard, zodat u de aanvraag later kunt afronden.

  eHerkenning en tegemoetkoming

  Waarom moet ik eHerkenning gebruiken?

  Onze organisatie wil graag zekerheid over uw online identiteit. Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo veilig gegevens uitwisselen met onze organisatie. Uw eHerkenningsmiddel is gekoppeld aan uw KvK-nummer. Het grote gemak is dat u met één eHerkenning inlogmiddel bij nog meer organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Daarnaast kiest u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

  Hoe kan ik een eHerkenningsmiddel aanvragen?

  Het stappenplan eHerkenningsmiddel aanvragen helpt u bij het kiezen van het juiste middel.

  U kunt uw eHerkenning inlogmiddel aanvragen bij een van de erkende leveranciers.

  Worden de kosten voor mijn eHerkenningsmiddel vergoed?

  U krijgt van ons een tegemoetkoming van € 22,50 voor de kosten van uw eHerkenningsmiddel als:

  • u voor het digitaal aanvragen van de subsidie een eHerkenningsmiddel aanschaft;
  • het subsidiebedrag dat u aanvraagt niet hoger is dan € 1.000,-;
  • u in uw begroting het bedrag opneemt in het begrotingsdocument als post ‘kosten eHerkenning’ én
  • uw subsidie wordt toegekend.

  Vragen over eHerkenning?

  Ervaart u problemen met de aanvraag of het gebruik van eHerkenning? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenning inlogmiddel. Zij zijn in het bezit van uw gegevens en kunnen u verder helpen.

  Post

  Kan ik de subsidie ook per post aanvragen?

  Wij hebben liever dat u de aanvraag digitaal indient. Hierbij helpen we u graag en we vergoeden nu ook eenmalig de kosten die u moet maken voor uw eHerkenningsmiddel. Dit betekent dat u uiteindelijk daar geen extra kosten voor hoeft te maken. Wilt u toch liever uw aanvraag op papier indienen? Neemt u dan contact met ons op. Als u een brief van ons kreeg met de uitnodiging om subsidie aan te vragen, stuurt u uw bericht aan degene die links bovenaan die brief staat bij 'Behandeld door'. Dan sturen wij u een geprint formulier toe. U stuurt dit dan terug per mail (gescand) of post.

 • Verwijzingen

  Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016

Pagina opties