Vies oppervlaktewater

 • Wat is het?

  Waterverontreiniging is slecht voor natuur en milieu. Snel handelen is dan belangrijk om erger te voorkomen. Signaleert u waterverontreiniging zoals olie, dode vissen/dieren of gevaarlijk afval? Neem dan contact op met het Waterschap Vallei en Veluwe.

  Het waterschap zal:

  • de verontreiniging isoleren en wegnemen
  • de oorzaak zoeken van de verontreiniging
  • voorkomen dat het opnieuw gebeurt
  • de kosten verhalen op de veroorzaker.

  Ook bij minder ernstige vormen van waterverontreiniging, bijvoorbeeld bij zwerfvuil in het water, of bij een stinkende gracht of sloot vragen wij u contact op te nemen.

  Neem contact op met Waterschap Vallei en Veluwe

Pagina opties