Verzoek om handhaving

 • Wat is het?

  • Vermoedt u dat iemand iets bouwt of gebruikt zonder vergunning of dat de regels van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) overtreden worden?
  • U kunt de gemeente dan vragen om te handhaven met een handhavingsverzoek.
  • Dit betekent dat u een besluit van ons krijgt over het vervolg van de handhavingsprocedure. Uw gegevens worden dan bekend gemaakt bij de overtreder. 
  • Wilt u alleen iets melden? Doe dan een melding woon- en leefomgeving.

  Handhavingsverzoek doen (met DigiD)

  Handhavingsverzoek doen (met eHerkenning)

  Melding woon- en leefomgeving doen

 • Hoe werkt het?

  • U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een belanghebbende, is het noodzakelijk dat bekend is wie en waarom u een handhavingsverzoek doet.
  • Tijdens de behandeling van een verzoek wordt bekeken in hoeverre er sprake is van een overtreding. Als is vastgesteld dat u belanghebbende bent en er is sprake van een overtreding, dan start de gemeente een handhavingstraject.
  • Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend. Om deze reden nemen we een anoniem verzoek om handhaving niet in behandeling.

  Het handhavingstraject

  De gemeente heeft een beginselplicht om te handhaven. Dit houdt in dat de gemeente een besluit moet nemen op uw handhavingsverzoek. De eerste stap die de gemeente uitvoert na constatering van de overtreding is het uitvoeren van een legaliseringsonderzoek. 

  Daarna zijn er twee mogelijkheden:

  • de overtreding wordt gelegaliseerd
  • de overtreding kan niet worden gelegaliseerd en moet worden beĆ«indigd (dit kan of vrijwillig of met toepassing van bestuursdwang).
 • Hoe lang duurt het?

  Op een verzoek om handhaving moet binnen 8 weken worden beslist. Deze termijn kan eventueel worden verlengd.

Pagina opties