Verzoek om handhaving

 • Wat is het?

  • U wilt dat het college of de burgemeester een besluit neemt om de overtreden regels te handhaven. U kunt dan verzoeken om handhaving.
  • Een handhavingsverzoek is een officiële aanvraag. U moet rechtstreeks belang hebben bij handhaving van de regels.
  • Voorbeelden: in het café beneden uw woning is het terras na sluitingstijd nog open. Uw buurman bouwt zonder vergunning een tweede woning op zijn perceel.
  • Een handhavingsverzoek kunt u ook schriftelijk indienen en richten aan het College van burgemeester en wethouders of de Burgemeester, Postbus 600, 8160 AP Epe. 
  • Kiest u voor het schriftelijk indienen van het handhavingsverzoek, dan moeten deze gegevens in het verzoek staan: 
   • uw naam en adres
   • de datum van uw verzoek
   • een omschrijving van de overtreding (wie, wat, waar, wanneer en hoe)
   • het verzoek dat u wilt dat er een besluit voor handhaving wordt genomen
   • wat uw belang is bij het handhavingsbesluit
   • uw handtekening.
  • U kunt geen gebruik maken van het e-mailadres van de gemeente voor het indienen van handhavingsverzoeken. 
  • Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester neemt op uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. Wij wijzen u erop dat uw naam en adres bekend worden gemaakt aan de overtreder.

  -> Wilt u een melding doen over loszittende stoeptegels, parkeeroverlast, kapotte lantaarnpalen, zwerfafval, vernielingen, ongedierte of overlast in de openbare ruimte? Doe dan een melding openbare ruimte

  Handhavingsverzoek doen (met DigiD) 

  Handhavingsverzoek doen (met eHerkenning) 

 • Hoe werkt het?

  • U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een belanghebbende, is het noodzakelijk dat bekend is wie en waarom u een handhavingsverzoek doet.
  • Tijdens de behandeling van een verzoek wordt bekeken in hoeverre er sprake is van een overtreding. Als is vastgesteld dat u belanghebbende bent en er is sprake van een overtreding, dan start de gemeente een handhavingstraject.
  • Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend. Om deze reden nemen we een anoniem verzoek om handhaving niet in behandeling.

  Het handhavingstraject

  De gemeente heeft een beginselplicht om te handhaven. Dit houdt in dat de gemeente een besluit moet nemen op uw handhavingsverzoek. De eerste stap die de gemeente uitvoert na constatering van de overtreding is het uitvoeren van een legaliseringsonderzoek. 

  Daarna zijn er twee mogelijkheden:

  • de overtreding wordt gelegaliseerd
  • de overtreding kan niet worden gelegaliseerd en moet worden beëindigd (dit kan of vrijwillig of met toepassing van bestuursdwang).
 • Hoe lang duurt het?

  Op een verzoek om handhaving moet binnen 8 weken worden beslist. Deze termijn kan eventueel worden verlengd.

Pagina opties