Trouwlocaties

 • Wat is het?

  U kunt in de gemeente Epe op verschillende plaatsen trouwen:

  Aanstaande echtparen kunnen hun eigen locatie kiezen voor de huwelijksvoltrekking. Bruidsparen kunnen bijvoorbeeld in hun eigen woning of ouderlijk huis binnen de gemeente Epe trouwen. Maar het mag niet overal. Kijk onder 'Hoe werkt het?' voor de voorwaarden.

 • Hoe werkt het?

  • Niet elke locatie is geschikt als trouwlocatie: u mag een kerk niet voor een burgerlijk huwelijk gebruiken.
  • Aan het kiezen van een trouwlocatie zijn ook nog enkele praktische voorwaarden verbonden.
  • Zo moet de huwelijkslocatie voldoen aan de normale veiligheidseisen en mag er geen overlast ontstaan voor de omgeving (zoals parkeervoorzieningen en het openhouden van toegangswegen).
  • Ook moet de eigenaar de locatie voor de duur van de plechtigheid gratis ter beschikking stellen aan de gemeente.
  • Tenslotte moet de locatie beschikken over voorzieningen/faciliteiten voor de trouwambtenaar (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, of BABS) van de burgerlijke stand (bijvoorbeeld kleedruimte).

  Voorwaarden trouwen/geregistreerd partnerschap aangaan op locatie

  Voor trouwen/geregistreerd partnerschap op locatie gelden de volgende voorwaarden:

  • De locatie mag geen kerkelijk gebouw zijn.
  • Het pand moet een bouwwerk met locatiebepaling (zoals straatnaam en huisnummer) zijn of er moet een tent of een andere deugdelijke overkapping bij dit pand geplaatst worden waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn/haar werk ongestoord kan uitvoeren.
  • De locatie moet voor de duur van de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie voor een ieder vrij bereikbaar en toegankelijk zijn.
  • De locatie moet beschikken over een toiletvoorziening.
  • Wanneer de eigenaar voor het gebruik van de locatie een vergoeding vraagt is dit geheel voor rekening van beide partners.
  • De eigenaar stelt de locatie voor de duur van de plechtigheid ter beschikking aan de gemeente Epe.
  • De wijze van gebruik tijdens de plechtigheid wordt bepaald door de gemeente Epe.
  • Tijdens de plechtigheid heeft de locatie de status van gemeentehuis.
  • De eigenaar is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie; in ieder geval moeten er een tafel, stoelen, verwarming, voldoende verlichting en een omkleedvoorziening aanwezig zijn.
  • De partners en eigenaar vrijwaren de gemeente Epe van aanspraken op vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de locatie.
  • De eigenaar zorgt ervoor dat het pand voldoet aan de huidige veiligheidseisen, in ieder geval voor wat betreft de bouwconstructie, vluchtwegen en brandblusapparaten.

  Verantwoordelijkheden ten aanzien van de voltrekking

  • Een bruidspaar/de partners dat/die een aanvraag heeft/hebben ingediend als bedoeld in deze regeling is/zijn zelf verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar van de gewenste buitenlocatie.
  • De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de voltrekking op de gewenste locatie.
  • De gemeente Epe verleent geen begeleiding bij de voltrekking op de gewenste locatie.
  • Als het bruidspaar/de partners niet voldoen aan de voorwaarden kan de gemeente besluiten de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie niet op de overeengekomen tijd en plaats te laten plaatsvinden.

Pagina opties