Trouwen of geregistreerd partnerschap op eigen locatie

 • Wat is het?

  Belangrijke informatie vanwege het coronavirus

  • Voor de laatste informatie over het coronavirus en huwelijksvoltrekkingen verwijzen wij u naar de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
  • Heeft u plannen om te trouwen of een partnerschap te registeren zolang nog corona-maatregelen gelden? Neem vóóraf telefonisch contact met ons op over de mogelijkheden.
  • LET OP: vanwege de huidige coronamaatregelen hanteren wij een extra beperking voor alle huwelijken en geregistreerde partnerschappen zónder ceremonie: één van de partners moet woonachtig zijn in de gemeente Epe.

  • In de gemeente Epe is het mogelijk om op een zelf gekozen locatie te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Uw eigen woning bijvoorbeeld. Of die van vrienden of familie.
  • Deze locatie moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen en het aanvraagformulier moet tenminste 8 weken (bij voorkeur 12 weken) voor de trouwdatum in ons bezit zijn.

  Trouwen of geregistreerd partnerschap op locatie aanvragen (pdf)

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden voor trouwen/geregistreerd partnerschap op locatie:

  • De locatie mag geen kerkelijk gebouw zijn.
  • Het pand moet een bouwwerk met locatiebepaling (zoals straatnaam en huisnummer) zijn of er moet een tent of een andere deugdelijke overkapping bij dit pand geplaatst worden waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn/haar werk ongestoord kan uitvoeren.
  • De locatie moet voor de duur van de huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie voor een ieder vrij bereikbaar en toegankelijk zijn.
  • De locatie moet beschikken over een toiletvoorziening.
  • Wanneer de eigenaar voor het gebruik van de locatie een vergoeding vraagt is dit geheel voor rekening van beide partners.
  • De eigenaar stelt de locatie voor de duur van de plechtigheid ter beschikking aan de gemeente Epe.
  • De wijze van gebruik tijdens de plechtigheid wordt bepaald door de gemeente Epe.
  • Tijdens de plechtigheid heeft de locatie de status van gemeentehuis.
  • De eigenaar is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie; in ieder geval moeten er een tafel, stoelen, verwarming, voldoende verlichting en een omkleedvoorziening aanwezig zijn.
  • De partners en eigenaar vrijwaren de gemeente Epe van aanspraken op vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de locatie.
  • De eigenaar zorgt ervoor dat het pand voldoet aan de huidige veiligheidseisen, in ieder geval voor wat betreft de bouwconstructie, vluchtwegen en brandblusapparaten.
  • Het ingevulde aanvraagformulier moet tenminste 8 weken voor de trouwdatum in ons bezit zijn.

  Verantwoordelijkheden ten aanzien van de voltrekking

  • Een bruidspaar/de partners dat/die een aanvraag heeft/hebben ingediend als bedoeld in deze regeling is/zijn zelf verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar van de gewenste buitenlocatie.
  • De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de voltrekking op de gewenste locatie.
  • De gemeente Epe verleent geen begeleiding bij de voltrekking op de gewenste locatie.
  • Als het bruidspaar/de partners niet voldoen aan de voorwaarden kan de gemeente besluiten de huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie niet op de overeengekomen tijd en plaats te laten plaatsvinden.
 • Wat moet ik doen?

  Hoe dient u een verzoek in?

  • Print het formulier.
  • Vul het volledig in.
  • Zorg ervoor dat de volgende personen een handtekening zetten: bruid, bruidegom en eigenaar/beheerder van de eigen locatie.
  • Voeg van al deze personen een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe.

  Mail deze documenten naar gemeente@epe.nl of stuur ze per post naar:

  Gemeente Epe
  Postbus 600
  8160 AP Epe

  Hoe gaat het verder?

  De gemeente beoordeelt de geschiktheid van de locatie en laat u weten of de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op deze locatie kan plaatsvinden. Als het akkoord is, wordt er contact met u opgenomen om met een medewerker van de eenheid Publiekswinkel en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand af te stemmen over de praktische aspecten van de voltrekking.

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  Een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van beide partners.

 • Wat kost het?

  Een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie:

  • De kosten van maandag tot en met donderdag zijn € 302,-.
  • De kosten op vrijdag zijn  € 331,-.
  • De kosten op zaterdag zijn € 434,-.
  • De kosten voor een trouwboekje/ partnerschapsboekje zijn: € 21,95.
  • Omdat het hier gaat om een andere locatie dan het gemeentehuis en Kasteel Cannenburch berekenen wij een bedrag van € 125,- voor het eenmalig aanwijzen van deze locatie.
 • Documenten

 • Verwijzingen

Pagina opties