Subsidieregeling Goed voor Elkaar

 • Wat is het?

  • De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om activiteiten en initiatieven te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken.
  • De gemeente draagt een warm hart toe aan deze initiatieven en heeft de stimuleringsregeling ‘Goed voor Elkaar’ in het leven geroepen om ook financieel te kunnen bijdragen aan de opstart van innovatieve bewonersinitiatieven. De gemeente hoopt hiermee meer bewonersinitiatieven mogelijk te kunnen maken.
  • Doel van deze regeling is om bewonersinitiatieven die een structurele bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente leveren, te ondersteunen.
  • Een groep van tenminste 3 bewoners (zonder commercieel doel) kan een subsidie aanvragen.

  Subsidie aanvragen Goed voor Elkaar (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  U kunt subsidie aanvragen voor een initiatief dat bijdraagt aan één of meerdere van de 5 onderstaande aandachtsgebieden binnen uw wijk of buurt:

  • Op weg naar een veilige wijk: initiatieven die de veiligheid van een buurt of wijk stimuleren (o.a. op het gebied van criminaliteit, verkeersveiligheid, handhaving en sociale veiligheid);
  • Samenwerken met professionals: initiatieven die de samenwerking tussen professionele organisaties en buurtbewoners stimuleert (bijvoorbeeld in de uitvoering van zorgtaken of het beheer van de openbare ruimte);
  • Samen goed voor elkaar: initiatieven die het omzien naar elkaar en het vrijwillig klaar staan voor elkaar stimuleren;
  • Ontmoeting in de wijk: initiatieven die meer ontmoeting en onderlinge verbondenheid in de wijk creëren;
  • Werken aan je eigen woon- en leefomgeving: initiatieven die de woon- en leefomgeving (de ‘leefbaarheid’) verbeteren van een buurt of wijk.
 • Wat moet ik doen?

  • Uw aanvraag voor deze subsidie kunt u op elk moment online indienen. U krijgt uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag schriftelijk bericht. De streefdatum voor het afhandelen van uw aanvraag is echter 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.
  • Voorwaarden: u moet een plan van aanpak maken met een duidelijke omschrijving van een vernieuwend initiatief waarvoor u subsidie aanvraagt. In dit plan vermeldt u ook wat het draagvlak is voor uw plan in uw buurt of wijk en u maakt een financieel plan voor de bekostiging van het initiatief. Een volledig overzicht van de voorwaarden vindt u in de officiële tekst van de regeling.
  • Per aangevraagde subsidie verstrekken we minimaal € 500,- en maximaal € 10.000,-, afhankelijk van het ingediende plan. Per jaar is er maximaal € 50.000,- beschikbaar. 
 • Documenten

 • Aanvullende informatie

  • Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact ons op via gemeente@epe.nl of via het telefoonnummer: 14 0578

Pagina opties