Subsidieregeling 'Goed idee, doe er iets mee'

 • Wat is het?

  • De subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee’ van de gemeente is er voor alle verenigingen, stichtingen en professionele organisaties met een maatschappelijk doel die in de gemeente Epe actief zijn.
  • De subsidie is voor (ver)nieuwe(nde) initiatieven en diensten gericht op preventieve zorg en ondersteuning.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-.
  • Voor de subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee’ gelden voorwaarden. Er wordt alleen subsidie gegeven aan verenigingen, stichtingen of professionele organisaties met een maatschappelijk doel. Dus niet aan bedrijven. Het initiatief moet in de gemeente Epe plaatsvinden. Er moet maatschappelijk draagvlak voor het initiatief zijn. Alle voorwaarden staan vermeld in de Subsidieregeling openbare activiteiten (onder Aanvullende informatie) en onder ‘Wat moet ik doen?’.
  • Er is maximaal €100.000,- beschikbaar voor deze subsidieregeling.

  Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee aanvragen (met eHerkenning) 

 • Hoe werkt het?

  Met deze regeling willen we preventieve zorg en ondersteuning in de gemeente Epe een impuls geven. Het gaat hier om (ver)nieuwe(nde) activiteiten en diensten gericht op de één of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • het stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners
  • versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk
  • voorkomen van sociaal isolement
  • bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven
  • activering naar vrijwilligerswerk
  • versterken van de sociale samenhang tussen inwoners en
  • het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners.

  Dit komt de sociale samenhang in onze dorpen ten goede.

  Uit onderzoek van GGD Noord Oost Gelderland blijkt dat de hardste klappen vallen onder meest kwetsbaren*. Groepen die al kwetsbaar waren vóór de coronacrisis of groepen die kwetsbaar zijn geworden door onder andere de economische gevolgen van de crisis. Juist deze mensen willen we weer betrekken bij de samenleving.

  Hoeveel kunt u aanvragen?

  Per initiatief kunt u maximaal € 5.000,- subsidie krijgen. Hiervoor dient u een begroting in. Er is geen maximum aantal initiatieven per vereniging, stichting of professionele organisatie met een maatschappelijk oogmerk.

  *) Zie het bericht van de GGD

 • Wat moet ik doen?

  Voorwaarden voor het krijgen van subsidie

  Voor de subsidie geldt een aantal voorwaarden:

  • Alleen verenigingen, stichtingen en professionele organisaties die actief zijn in de gemeente Epe kunnen subsidie aanvragen.
  • Het initiatief moet plaatsvinden in de gemeente Epe.
  • Het initiatief moet aan één van de volgende onderwerpen bijdragen: het stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners, versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk, voorkomen van sociaal isolement, bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven, activering naar vrijwilligerswerk, versterken van de sociale samenhang tussen inwoners en het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners.
  • Er moet maatschappelijk draagvlak zijn voor het initiatief.
  • Het initiatief moet (ver)nieuw(end) of aanvullend zijn op het bestaande aanbod in de gemeente Epe.
  • Initiatieven met een commercieel doel, waarvoor op grond van een andere gemeentelijke regeling subsidie kan/wordt verleend, of waarbij beheer en onderhoud niet vooraf is geborgd worden geweigerd.
  • 6 weken voordat het initiatief start moet de aanvraag bij de gemeente binnen zijn.
  • Het initiatief moet binnen 14 weken na de aanvraagdatum starten.
  • Het initiatief moet voldoen aan de dan geldende corona maatregelen. Kan een activiteit als gevolg van dan geldende maatregelen niet doorgaan? We bekijken dan op dat moment wat wijs is.
  • U draagt zelf zorg voor de vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van het initiatief. De gemeente kan u hier financieel in tegemoet komen.
  • De activiteit maakt u bekend uw communicatiekanalen. Bij publiciteit over het initiatief vermeldt u dat het initiatief (mede) tot stand is gekomen door een subsidie op grond van deze subsidieregeling.
 • Hoe lang duurt het?

  Na het indienen van de aanvraag krijgt u meteen een ontvangstbevestiging op uw persoonlijke internet pagina (PIP): mijn.epe.nl. Daarna wordt uw aanvraag getoetst aan de voorwaarden en ontvangt u binnen 4 weken na de aanvraagdatum een subsidiebesluit op uw PIP. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan ontvangt u de subsidie binnen 4 weken na dagtekening van het subsidiebesluit.

  De subsidieregeling openbare activiteiten start op 20 september 2021 en loopt zolang het subsidieplafond (€ 100.000,-) nog niet is bereikt.

 • Aanvullende informatie

Pagina opties