Structuurplan Epe

  • Wat is het?

    In het structuurplan staan op hoofdlijnen de gewenste sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-economische ontwikkelingen voor de gemeente Epe.

    Het plan geeft aan waar gebouwd kan worden voor bewoners en bedrijven. Daarnaast geeft het een perspectief aan voor de ontwikkeling van landbouw, recreatie en natuur.

  • Documenten

Pagina opties