Storing (druk)riolering buitengebied

 • Wat is het?

  • De gemeente Epe heeft de onderhoudswerkzaamheden drukriolering buiten de bebouwde kom uitbesteed aan de firma Mous pompsupport.
  • Storingen in het buitengebied kunt u melden via het telefoonnummer 0578 67 87 89.
  • De firma Mous verhelpt de storingen en verzorgt het preventief onderhoud aan de riolering en de rioolgemalen in het buitengebied.
  • Preventief onderhoud vindt jaarlijks tussen 1 maart en 1 oktober plaats. Dit om de drukriolering optimaal te laten werken en storingen te voorkomen. Voorafgaand aan het onderhoud, worden de pompputten schoongemaakt en leeggezogen.
  • Bij storingen buitengebied (drukriolering) staat het storingsnummer op de groene kast. Het is niet vanzelfsprekend dat de storingslamp brandt bij storing.

Pagina opties