Stankoverlast oppervlaktewater

  • Wat is het?

    • Een stinkende sloot of watergang heeft meestal een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld rottende plantenresten op de bodem van de sloot. Soms kan het ook veroorzaakt worden door een lozing uit de riolering.
    • Ervaart u een continue stankoverlast gedurende een paar dagen en stroomt het water niet door? Meld dit dan bij het Waterschap Vallei en Veluwe. De situatie wordt dan ter plekke bekeken en door middel van doorspoelen wordt de overlast zo mogelijk weggenomen.
    • In sommige gevallen kan de overlast pas definitief worden weggenomen door te baggeren. Baggerwerkzaamheden moeten worden ingepland en vragen daardoor meer tijd. Bij extreme overlast kunnen dan tijdelijke maatregelen worden getroffen.

    Neem contact op met Waterschap Vallei en Veluwe

Pagina opties