Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.
 • Hoe werkt het?

  Binnen de gemeente Epe hebben we op woensdag een weekmarkt in Epe en op zaterdag in Vaassen. Een standplaats op deze markt valt onder de marktverordening met daarvoor geldende regels en voorwaarden.

  Wilt u voor een andere dag een standplaats? U kunt een standplaatsvergunning aanvragen voor enkele dagdelen in een jaar of voor maximaal zes maanden, bijvoorbeeld voor de verkoop van seizoensgebonden producten. In het beleid zijn zowel jaarstandplaatsen als seizoenstandplaatsen opgenomen. U kunt de vrije locaties opvragen bij het klantcontactcentrum via 14 0578 of kijken onder Documenten.

  Een incidentele standplaatsvergunning is een vergunning voor maximaal twee dagen per kwartaal. Vaak wordt hier gebruik van gemaakt door plaatselijke verenigingen die met de verkoop van een specifiek product inkomsten genereren.

  U kunt een standplaatsvergunning aanvragen voor de volgende dagdelen:

  • 8:00 - 13:00 uur
  • 13:00 - 18:00 uur
  • 18:00 - 21:00 uur (uitsluitend voor koopavonden)

  De gemeente moet ook zorgen voor handhaving van de openbare orde. Op grond hiervan kan de gemeente een standplaatsvergunning weigeren om de volgende redenen:

  • in het belang van de openbare orde
  • in het belang van de openbare veiligheid
  • in het belang van de volksgezondheid
  • om overlast te voorkomen of beperken
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • in het belang van de verkeersveiligheid
  • strijdigheid met het bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit

  Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen.

  Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig. 

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente publiceert een nieuwe of vrijgekomen standplaatslocatie in de gemeentewijzer en op de website. U vraagt de standplaatsvergunning vervolgens online aan bij de gemeente. Er zijn vervolgens twee verschillende procedures. Welke procedure er wordt gevolgd, is afhankelijk van de datum waarop de aanvraag binnenkomt.

  Binnen twee weken na publicatie

  U kunt een aanvraag doen voor één of meerdere standplaatslocaties of dagdelen per week. Als er binnen twee weken na publicatie meerdere aanvragen binnen komen, wordt er geloot. Dit geldt zowel voor de locatie als voor het dagdeel. Wanneer dit nodig is, wordt voor ieder dagdeel afzonderlijk een loting gehouden. De loting is openbaar en vindt plaats in de vierde week na publicatie. In de derde week na publicatie worden de betrokkenen hierover geïnformeerd.  Uiterlijk in de vijfde week na publicatie krijgen zij de uitslag van de loting.

  Later dan twee weken na publicatie

  Wanneer er meer dan twee weken na de publicatie aanvragen binnen komen, bepaalt de ontvangstdatum van de aanvraag wie als eerste in aanmerking kan komen voor de desbetreffende standplaats.

  U kunt de standplaatslocatie pas innemen nadat de vergunning is verleend.

 • Wat kost het?

  Leges

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaats of het verzoek om op de wachtlijst geplaatst te worden verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Epe. U kunt de legesverordening inzien op www.overheid.nl.

  Precario

  Voor het in gebruik nemen van openbare gemeentegrond betaalt u precariobelasting op grond van de Verordening Precariobelasting. Bij vroegtijdige beëindiging van de standplaats krijgt u de (eventueel) al betaalde precario terug betaald. Betaal de precariobelasting op tijd. Zo voorkomt u dat de vergunning ingetrokken wordt. Zie het standplaatsenbeleid voor meer informatie.

  Voor de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Epe.

  Nutsvoorzieningen

  Aanleg

  Afhankelijk van de soort handel die vanaf de standplaats wordt gedreven, kunnen nutsvoorzieningen noodzakelijk zijn. Alle kosten voor de aanleg van deze voorzieningen komen voor rekening van de vergunninghouder. Als een opvolgende vergunninghouder niet bereid is om de nutsvoorzieningen over te nemen, moet de vergunninghouder de standplaats geheel ontruimd opleveren.

  Gebruik

  Er zijn standplaatsen die over een stroomvoorziening beschikken. Als gebruik wordt gemaakt van de voorziening die door de gemeente beschikbaar is gesteld, worden de kosten daarvan aan de vergunninghouder doorberekend.

 • Hoe lang duurt het?

  Uw aanvraag wordt binnen 8 weken verwerkt.

 • Documenten

 • Aanvullende informatie

  Overzicht beschikbare locaties standplaatsen - september 2021
  Nummer Locatie Type Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
  Ochtend Middag Ochtend Middag Ochend Middag Ochtend Middag Ochtend Middag Avond Gehele dag
  08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 18.00-21.00
  1 Zuidwest-zijde gemeentehuis Epe jaarplaats Vrij Bezet Vrij Bezet Nvt Nvt Bezet Vrij Bezet Bezet Bezet Nvt
  2 Marktplein te Epe jaarplaats Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Bezet Vol
  3 Parkeerplaats Ratelplein te Epe jaarplaats Vrij Vrij Vrij Vrij Nvt Nvt Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Nvt
  4 Hoofdstraat naast nr. 119 te Epe seizoen Vrij gedurende de periode 1 januari tot en met 30 oktober
  5 Parkeerplaats Korte Kuipersweg te Epe jaarplaats Vrij bezet 5-3-18 Bezet Bezet Nvt Nvt Vrij Bezet Bezet Bezet Vrij Nvt
  6 Klimtuin naast nr. 50 te Epe seizoen Vrij gedurende de periode 1 januari tot en met 31 december
  7 Eperweg t.h.v. nr. 18 te Epe seizoen Vrij gedurende de periode 1 januari tot en met 31 december
  8 Parkeerplaats Vaassenseweg 12 te Emst i.o.m. eigenaar Vrij Bezet Bezet Bezet Bezet Bezet Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij
  9 Dorpsstraat naast nr. 35 te Vaassen i.o.m. eigenaar Vrij gedurende de periode 1 januari tot en met 31 december
  10 Parkeerplaats Julianalaan te Vaassen jaarplaats Vrij gedurende de periode 1 oktober tot en met 31 maart
  11 Marktplein naast nr. 7 te Vaassen jaarplaats Vrij Vrij Vrij Vrij Bezet Bezet Vrij Bezet Vrij Vrij Vrij Nvt
  12 Parkeerplaats Molenstraat te Vaassen seizoen Vrij Vrij Vrij Bezet Vrij Bezet Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Nvt
  13 Parkeerplaats Kosterstraat te Vaassen jaarplaats vrij vrij Bezet Bezet Bezet Bezet bezet kip bezet kip Bezet Bezet Vrij Nvt
  14 Dorpsstraat 5-7 te Oene jaarplaats Vrij Vrij Vrij Bezet Vrij Bezet Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij
  15 Hoge Weerd naast nr. 12 te Epe seizoen Vrij gedurende de periode 1 maart tot en met 31 oktober
  16 Koekenbergweg/Officiersweg te Epe seizoen Gehele jaar bezet
  17 Van Manenspad/Molenweg te Epe seizoen Gehele jaar bezet
  18 Oranjeweg/Vierhouterweg te Emst i.o.m. eigenaar Vrij gedurende de periode 1 november tot en met 1 maart
  19 Elspeterweg/Elburgerweg te Vaassen i.o.m. eigenaar Gehele jaar bezet
  20 Zuidwest-zijde gemeentehuis Epe seizoen Vrij Bezet Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Bezet Vrij Bezet Vrij Nvt
  21 Parkeerplaats Korte Kuipersweg te Epe seizoen Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij bezet Vrij Vrij Bezet Bezet Vrij Nvt

  Op zaterdag mogen er zes standplaatsen op het Marktplein. Momenteel staan hier al de volgende branches:

  • vis
  • bloemen en planten
  • aardappelen, groenten en fruit
  • kaas
  • brood en banket
 • Verwijzingen

Pagina opties