Rommelmarkt

 • Wat is het?

  Wilt u een rommelmarkt organiseren die voor publiek toegankelijk is? Dan vraagt u een rommelmarktvergunning aan bij de gemeente. Deze vergunning vraagt u alleen aan als u de markt organiseert in een gebouw. U hebt geen vergunning nodig als u de rommelmarkt organiseert in winkelcentra.

  Voor het organiseren van een rommelmarkt verwijzen wij u naar de informatie over de evenementenvergunning.

  Snuffelmarkt

  Het is ook verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren. Onder snuffelmarkt wordt verstaan: een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

  • Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.
  • Als de vergunning in strijd is met een geldend bestemmingsplan zal de burgemeester geen vergunning verlenen.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • waar u de rommelmarkt wilt houden
  • datum van de rommelmarkt
  • hoe laat de rommelmarkt begint en eindigt
  • het soort rommelmarkt en de omvang (zoals het aantal kramen)
  • of er verkeersmaatregelen nodig zijn

  Wilt u op de markt muziek laten horen en/of alcoholische dranken verkopen? Dan moet u hiervoor een aparte vergunning of ontheffing aanvragen.

 • Wat kost het?

   Voor de legeskosten voor een vergunningaanvraag voor het houden van een rommelmarkt verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Epe.

  U kunt de legesverordening inzien op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-228727.html

 • Hoe lang duurt het?

  Uw aanvraag wordt binnen 8 weken verwerkt.

Pagina opties