Rioolverstopping

 • Wat is het?

  Is het riool bij u verstopt?

  • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw perceel.
  • Het ontstoppingsputje op of bij de perceelgrens geeft uitsluitsel over wie verantwoordelijk is.
  • De tekening van de huisaansluiting kunt u in de meeste gevallen opvragen bij de gemeente.

  Neem contact op met de gemeente

  Melding doen

  Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Axent Groen via het calamiteitennummer (0578) 67 88 97.

 • Hoe werkt het?

  • Bij een verstopping van de riolering die op uw huis is aangesloten, is het belangrijk om vast te stellen waar de oorzaak van de verstopping zich bevindt: op eigen grond of op gemeentegrond.
  • De locatie van de erfscheiding is in de meeste gevallen bekend bij de gemeente.
  • Bevindt de oorzaak van de verstopping zich op eigen grond? Dan zijn de kosten voor het opheffen van de verstopping voor de eigenaar van de grond. Het opgraven van het ontstoppingsstuk/erfscheiding en de verstopping op eigen terrein laten verhelpen zijn altijd voor rekening van de bewoner/eigenaar van het perceel.
  • Bevindt de verstopping zich op gemeentegrond, dan zijn de kosten voor het opgraven van het ontstoppingsstuk/erfscheiding altijd voor rekening van de bewoner/eigenaar van het perceel. De locatie van het ontstoppingsstuk/erfscheiding kunt u opvragen bij de gemeente.
  • Heeft u zelf een of meerdere externe partijen ingeschakeld (bijvoorbeeld een aannemer) om de rioolverstopping te verhelpen? Dan kunt u de kosten niet bij de gemeente verhalen.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt zelf voor een groot deel bijdragen aan het voorkomen van verstoppingen van de riolering:

  • Gebruik het riool alleen waarvoor het is bedoeld. Heel simpel: wat uit het menselijk lichaam komt, droog toiletpapier en wat door het zeefje in de spoelbak kan (geen chemicaliën natuurlijk), mag in het riool. Veel andere stoffen zijn schadelijk voor riolering en rioolwaterzuivering. Zorg er dus voor dat er geen vaste stoffen, zoals vochtige doekjes, textiel, zand, plastic, koffiedik, luiers, maandverband, rollen toiletpapier en dergelijke in de rioolafvoer terecht komen. Ook vetten (jus, vloeibaar frituurvet, etc.) en olie zijn belangrijke veroorzakers van een verstopt riool.
  • Woont u in een ouder huis? En heeft u ondanks zorgvuldig gebruik van het riool toch wel eens een verstopping gehad? Vul dan uw spoelbak één keer per maand met heet water en soda. Trek daarna de stop eruit. Deze flinke stroom water maakt het riool (enigszins) schoon.

  Een afvoeraansluiting werkt niet

  Soms werkt een rioolaansluiting in huis niet. Bijvoorbeeld aan een wastafel. De andere aansluitingen doen het prima. Draai dan de sifon open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper is vaak voldoende. Helpt het niet? Pas dan op met allerlei chemische middelen! Ze kunnen uw riool aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.

  Meerdere afvoeraansluitingen werken niet

  Als meerdere rioolaansluitingen niet werken, is het probleem waarschijnlijk groter. Zeker als geen enkele aansluiting meer werkt. Of als het water dat u op de eerste verdieping wegspoelt op de begane grond weer uit een putje of toilet komt. Waarschijnlijk is dan het riool onder uw huis of in uw tuin verstopt. Ook kan het probleem bij het openbare riool liggen.

  Om de juiste oorzaak te vinden, moet u het zogenaamde ontstoppingsstuk (laten) opgraven. Dit is altijd voor rekening van de opdrachtgever (eigenaar/bewoner). Het ontstoppingsstuk ligt dicht bij de perceelsgrens, net op uw grond of de grond van de gemeente. Hierin is goed te zien waar een eventuele verstopping zit. Staat het vol water, dan zit het probleem in het openbare riool. Is het droog, dan zit er waarschijnlijk een verstopping in of rond uw huis. In beide situaties zal een onstoppingsbedrijf het riool reinigen. Alleen als u het riool onjuist hebt gebruikt, kan zij de kosten op u verhalen. Als de verstopping in uw riool zit, moet de huiseigenaar (dus u of de verhuurder) de rekening betalen.

  Let op! Voor het opgraven van het ontstoppingsstuk en werkzaamheden op gemeentegrond (ook onder de grond) hebt u toestemming van de gemeente nodig. Bel daarom altijd eerst met de gemeente.

  Klachten of meldingen riolering

  Voor klachten of meldingen over de afvoer van uw riolering naar het gemeenteriool, kunt u contact opnemen met de gemeente Epe via het telefoonnummer 14 0578 of via het online meldingenformulier. Buiten kantooruren kunt u, alleen als herstel niet kan wachten tot de volgende werkdag, contact opnemen met het calamiteitennummer (0578) 67 88 97. Axent Groen zorgt dan voor de correcte afhandeling.

 • Documenten

 • Verwijzingen

Pagina opties