Privacybeleid

  • Wat is het?

    • In het privacybeleid van de gemeente Epe staan managementafspraken tussen het college en proceseigenaren. Deze afspraken moeten worden nagekomen in alle gevallen dat persoonsgegevens worden gebruikt, opgeslagen of uitgewisseld (‘verwerking van persoonsgegevens’).
    • Doel van het privacybeleidskader is om te waarborgen dat de gemeente Epe de privacywetgeving naleeft zodat er sprake is van een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.
    • Het privacyreglement beschrijft hoe en onder welke voorwaarden gegevensverwerking plaatsvindt door de aangesloten partners op het gebied van Zorg en Veiligheid. 
    • In de werkafspraken staan de uitkomsten van de Leertuin Zorg en Veiligheid die de gemeente Epe samen met haar samenwerkingspartners doorlopen heeft.
  • Documenten

Pagina opties