Persoonsgebonden budget (pgb)

 • Wat is het?

  • Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een pgb.
  • Met dit budget koopt u zelf zorg in. 
  • U zoekt zelf naar een geschikte hulpverlener of naar een passend hulpmiddel. 
  • Ook maakt u zelf afspraken met deze hulpverlener(s) of leverancier.

  Om te kijken of u een persoonsgebonden budget kunt krijgen, maakt u gebruik van het formulier Melding ondersteuningsvraag.

  Melding ondersteuningsvraag (met DigiD)

  Een Wmo-consulent neemt na uw melding contact met u op om een afspraak te maken.

 • Hoe werkt het?

  Voordelen van een persoonsgebonden budget

  • U kunt zelf een hulpmiddel uitkiezen dat bij u past.
  • U kunt zelf iemand die u kent betalen met het pgb voor ondersteuning die u van hem of haar krijgt.
  • U spreekt zelf af op welke momenten u ondersteuning krijgt.

  U kunt meer zelf bepalen met een pgb. Wilt u weten of een pgb bij u past? Op de website van Per Saldo kunt u een pgb test doen. Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

  Regels bij een persoonsgebonden budget (pgb)

  Bij bijna alle ondersteuning en hulpmiddelen kunt u kiezen voor een pgb. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste regels bij een pgb zijn. Heeft u hier vragen over? Of twijfelt u hoe en waarvoor u uw pgb kunt gebruiken? Bel of mail ons dan gerust. Wij geven u graag advies over het pgb.

  Wat kunt u betalen met een pgb?

  In onze beleidsregels staat wat u wel en niet mag betalen met het pgb. Een aantal algemene regels zijn:

  • U gebruikt het pgb alleen voor de ondersteuning die de gemeente heeft toegekend. U krijgt altijd een brief van ons waarin staat welke ondersteuning dat is. U mag het pgb niet gebruiken voor andere ondersteuning.
  • U mag het pgb alleen uitbetalen aan hulpverleners die bij de gemeente bekend zijn. Verandert u van hulpverlener? Dan meldt u dit eerst bij de gemeente. 
  • U mag het pgb niet gebruiken om iemand te betalen die uw pgb-administratie doet.

  Moet u een eigen bijdrage betalen bij een pgb?

  Ja, als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt vast wat u aan eigen bijdrage moet betalen. Meer informatie leest u op de pagina ‘Wmo --> wat kost het?’.

  Wat zijn de regels voor een eenmalig pgb bij een hulpmiddel?

  • Uw pgb is maximaal het bedrag waarvoor wij het hulpmiddel kunnen kopen bij onze leverancier. Wilt u een duurder hulpmiddel? Dan betaalt u zelf het verschil.
  • U koopt een hulpmiddel dat technisch geschikt is om 7 jaar te gebruiken. Wilt u het hulpmiddel eerder vervangen? Heeft u het hulpmiddel niet meer nodig? Of is het hulpmiddel binnen 7 jaar niet meer passend? Neemt u dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente. 
  • U bent eigenaar van het hulpmiddel. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor onderhoud en reparaties als dat nodig is. Heeft u een elektrisch vervoermiddel of een vervoermiddel met een motor gekocht? Dan sluit u ook een WA-verzekering af. U krijgt een bedrag voor onderhoud en reparaties en de kosten voor de WA-verzekering.

  Wat zijn de regels voor een pgb voor ondersteuning door een professionele hulpverlener?

  Een professionele hulpverlener werkt bij een zorgaanbieder of is zzp’er. Dit zijn de regels:

  • Wij vergoeden altijd maximaal 85% van de bedragen die we met onze eigen aanbieders hebben afgesproken. Deze bedragen kunt u opvragen bij de gemeente. Wilt u een hoger bedrag afspreken met uw hulpverlener? Dan betaalt u zelf het verschil.
  • U mag geen vast maandloon betalen. Betaling van de gewerkte uren vindt plaats op declaratiebasis. Op deze manier is duidelijk  wanneer en hoeveel uur uw hulpverlener is geweest. Wij kunnen deze informatie bij u opvragen bij de verantwoording van de besteding.
  • Als u extra uren inkoopt, betaalt u de extra uren zelf.

  Mag u met uw pgb reiskosten betalen?

  U mag uw hulpverlener geen reiskosten betalen. Rekent uw hulpverlener reiskosten? Dan wordt dit niet apart betaald. Ze maken onderdeel uit van het uurtarief dat u aan uw hulpverlener betaalt. Wilt u toch reiskosten uitbetalen, dan betaalt u deze zelf.   

  Wat zijn de regels voor een pgb bij mantelzorg?

  Een mantelzorger is een familielid of iemand uit uw directe omgeving. We gaan ervan uit dat een mantelzorger kan helpen zonder daarvoor geld te krijgen. Als een mantelzorger vindt dat de zorg niet vrijwillig is of er geld voor wil hebben, bespreken we dat graag met u. Dit zijn de regels:

  • U betaalt maximaal € 20,- per uur aan uw mantelzorger (21 jaar of ouder). Voor sommige ondersteuning gelden andere maximale bedragen:
  • U betaalt maximaal € 14,80 per uur voor schoonmaakhulp.
  • U betaalt maximaal € 16,- per uur voor ‘regie in het huishouden’.
  • U betaalt het wettelijk minimumloon als uw mantelzorger jonger dan 21 jaar is.
  • De gewerkte uren worden achteraf, op declaratiebasis uitbetaald.
  • Krijgt uw mantelzorger een uitkering en krijgt hij of zij betaald vanuit uw pgb? Dan zien we dat als inkomen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

  Wanneer stopt uw recht op een pgb?

  De einddatum van het pgb staat in de brief die u van de gemeente hebt ontvangen. Hierin staat ook welke ondersteuning u krijgt. In sommige situaties stopt uw pgb eerder:

  • Als u niet meer aan de voorwaarden voldoet.
  • Als u zich niet houdt aan de regels bij een pgb.
  • Als u het pgb voor iets anders gebruikt dan in ons besluit staat. Wij controleren dit regelmatig.
  • Als u zelf vraagt om het pgb te stoppen.
  • Als u vraagt om zorg in natura in plaats van een pgb.
  • Als u langer dan 2 maanden bent opgenomen in een instelling of ziekenhuis.
  • Als u verhuist naar een andere gemeente.
  • Als u geen vast woonadres meer heeft.

  Wat als u niet het hele bedrag van uw pgb gebruikt?

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het bedrag dat overblijft aan het eind van een kalenderjaar aan ons terug.

  Wat houdt regie voeren bij een pgb in?

  Bij ondersteuning wordt u de werkgever van uw hulpverlener. U kunt:

  • uw eigen administratie en financiën bijhouden.
  • een pgb-plan maken waarin staat hoe u uw pgb wilt uitgeven. Ook legt u uit wat de hulpverlener voor u gaat doen om de afgesproken resultaten te bereiken. En binnen welke tijd u deze resultaten gaat bereiken;
  • afspraken maken met uw hulpverlener(s) over het werken aan de afgesproken resultaten;
  • een zorgovereenkomst (arbeidsovereenkomst) afsluiten met uw hulpverlener(s);
  • uw hulpverlener(s) aansturen;
  • het laten uitbetalen van de facturen van de hulpverlener(s).

  Hoe wordt het pgb uitbetaald?

  U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening. Wij maken uw pgb over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw pgb voor ondersteuning. U stuurt de facturen van uw hulpverlener naar de SVB. En de SVB betaalt de factuur voor u. Krijgt u een pgb voor een hulpmiddel? Dat betalen we rechtstreeks aan de leverancier waar u de offerte heeft opgevraagd.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe vraagt u een pgb aan?

  1. Een nieuwe aanvraag voor een pgb​ hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding of logeeropvang begint met een gesprek met het Wmo-loket van de gemeente Epe. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente.
  2. Voorafgaand aan het gesprek vult u een persoonlijk pgb​-plan in. In dit plan geeft u aan waar u het pgb​ aan wilt besteden en wordt gekeken of u het pgb​ zelf kunt beheren.
  3. Ook vult u de zorgbeschrijving, een overzicht van de taken van de budgethouder en eventueel een verklaring van de gemachtigde vertegenwoordiger in.
  4. Na het gesprek beoordelen we of we u een pgb​ kunnen toekennen. 
  5. Als dit zo is, kiest u zelf een zorgaanbieder en sluit u een zorgovereenkomst af met deze zorgaanbieder. In een zorgovereenkomst worden de afspraken met uw zorgverlener vast gelegd. Op de website van de SVB vindt u het format van een zorgovereenkomst.
  6. U kunt ook iemand vragen om u te helpen bij de ondersteuning van de administratie.
 • Documenten

Pagina opties