Particuliere boom, noodkap

 • Wat is het?

  • Een boom kan in aanmerking komen voor noodkap als er sprake is van een onveilige situatie.
  • Na het doen van de aanvraag voor noodkap doen, krijgt de eigenaar van de boom bericht waarin wel/niet toestemming wordt verleend voor de noodkap.
  • Bij noodkap geeft de burgemeester schriftelijk toestemming voor de kap.
  • Bij géén toestemming voor noodkap, is een omgevingsvergunning kappen nodig.
  • De omgevingsvergunning wordt vervolgens getoetst aan de criteria die voor het kappen van bomen zijn vastgelegd.

  Verzoek noodkap doen (met DigiD)

  Verzoek noodkap doen (met eHerkenning)

  Omgevingsvergunning aanvragen voor kappen

Pagina opties