Overtreding melden

 • Wat is het?

  • Wilt u de gemeente laten weten dat u vermoedt dat er regels worden overtreden? Dan kunt u een 'melding overtreding' doen.
  • Een melding kunt u anoniem doen.
  • Uw melding geeft ons inzicht in de aard en omvang van mogelijke overtredingen.
  • De gemeente beslist of zij actie onderneemt op basis van uw melding. 
  • U ontvangt geen terugkoppeling op uw melding.

  -> Let op! Vult u uw naam en adres in? De gemeente maakt deze gegevens dan bekend aan de overtreder als er actie op ondernomen wordt. 

  -> Wilt u een melding doen over loszittende stoeptegels, parkeeroverlast, kapotte lantaarnpalen, zwerfafval, vernielingen, ongedierte of overlast in de openbare ruimte? Doe dan een melding openbare ruimte

  Melding overtreding doen (zonder DigiD)

Pagina opties