Over Rood - gratis advies en begeleiding voor ondernemers

 • Wat is het?

  • De gemeente Epe stelt dit jaar (2020) geld beschikbaar voor gratis advies en begeleiding aan maximaal 20 ondernemers die in zwaar weer verkeren.
  • In een persoonlijk traject krijgt u begeleiding bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden of bedrijfsbeĆ«indiging.
  • Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Stichting Over Rood.
  • Stichting Over Rood is opgericht voor en door ondernemers en beschikt over veel kennis en ervaring.
 • Hoe werkt het?

  De begeleiding van Over Rood is erop gericht u als zelfstandig ondernemer zo veel mogelijk zelf stappen te laten zetten. Het begeleidingstraject is intensief en duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Het is in feite een stappenplan. Eerst brengt u uw situatie in kaart en bepaalt u de doelen van het traject. De volgende twee stappen richten zich op de feiten en cijfers: de administratie op orde, een goede balans tussen inkomsten en uitgaven en schuldsanering. Zo wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor u en uw onderneming.

  Proef in 2020

  De gemeente en Over Rood hebben afgesproken dat er in 2020 geld is voor 20 van dit soort begeleidingstrajecten. In november 2020 volgt daarvan de evaluatie.

 • Wat moet ik doen?

  Aanmelden voor dit begeleidingstraject kan via de gemeente door een e-mail te sturen aan: schuldhulpverlening@epe.nl. Het kan ook via de website van Over Rood: www.overrood.nl. Of via het Formulierenteam, een dienst die Koppel-Swoe uitvoert voor de gemeente: www.koppelswoe.nl/formulierenteam.

Pagina opties