Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

 • Wat is het?

  • Exploitanten van horecabedrijven mogen hun bedrijf niet openstellen voor bezoekers op zondag-, maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond tussen 1:00 en 7:00 uur en op vrijdag- en zaterdagavond tussen 4:00 en 7:00 uur.
  • Ook mogen zij op deze tijden geen bezoekers laten verblijven in het horecabedrijf.

  Als u een feest of evenement in uw horecabedrijf organiseert, kan het voorkomen dat u daarvoor de openingstijden voor een keer wilt aanpassen. U vraagt dan een ontheffing aan bij de gemeente om langer open te mogen zijn.

 • Hoe werkt het?

  • U kunt een ontheffing van het sluitingsuur voor horeca aanvragen als u houder bent van een drank- en horecavergunning of als leidinggevende bij een horecabedrijf. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening.

  De burgemeester kan in een vergunningsvoorschrift op grond van artikel 2:28 vaststellen dat:

  1. in het horecabedrijf op zondag-, maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond na 1:00 uur en op vrijdag- en zaterdagavond na 2:00 uur geen nieuwe bezoekers meer mogen worden toegelaten en
  2. tussen 4:00 en 7:00 uur geen bezoekers meer in het horecabedrijf aanwezig mogen zijn.
 • Wat moet ik doen?

  • Neem vooraf contact op met de gemeente over de geldende voorwaarden en termijnen. Daarna vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. U krijgt op tijd te horen of de ontheffing wordt toegekend.
  • Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na verzending van de afwijzing. Wijst de burgemeester uw bezwaar af, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. 
 • Wat kost het?

   De kosten voor deze ontheffing zijn € 59,30.

 • Hoe lang duurt het?

  Uw aanvraag wordt binnen 4 weken verwerkt.

Pagina opties