Openbare ruimte, kwaliteit en beheer

 • Wat is het?

  • Met openbare ruimte bedoelen we alle plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk hierbij aan straten en pleinen, maar ook aan winkelgebieden, parken en groenstroken.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte, maar heeft hiervoor beperkte middelen. Daarom besluit de gemeenteraad over het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.
  • Het Beheersysteem Openbare Ruimte (BOR) is het instrument dat de gemeente gebruikt om de kwaliteit (van het onderhoud) van de openbare ruimte te beoordelen. De gemeente geeft hierbij met behulp van foto's en omschrijvingen aan hoe de openbare ruimte er uit moet zien, wat de technische staat van de voorzieningen moet zijn en hoe schoon de openbare ruimte moet zijn. Het systeem gaat uit van drie onderhoudsniveaus: hoog, basis en laag.
  • Het verschilt per locatie en gebied hoe vaak er onderhoud gepleegd moet worden. Ook het gebruik van de openbare ruimte bepaalt hoe vaak de gemeente onderhoud pleegt.
  • Axent Groen voert het onderhoud van de openbare ruimte uit.
  • Op dit moment zijn de kwaliteitsniveaus voor zowel de centra als de woonwijken basis.
  • Het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen is hoog.
  • Het is voor inwoners mogelijk om een stuk openbaar groen te adopteren en dit zelf te onderhouden.
 • Documenten

Pagina opties