Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Wat is het?

  • Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg en ondersteuning voor zieke familieleden of andere naasten.
  • Een mantelzorger besteedt meer dan 8 uur per week aan de zorgtaak, langer dan 3 maanden achtereenvolgend.
  • Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen en die ze ondersteunen. In tegenstelling tot vrijwilligers kiezen mantelzorgers meestal niet vrijwillig voor deze taak.
  • Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan.
  • De gemeente Epe is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente. De gemeente geeft hiervoor een subsidie aan het Steunpunt Mantelzorg. Daarnaast hebben de Wmo-consulenten oog voor de mantelzorgers en eventuele overbelasting. Hiervoor zijn verschillende maatwerkvoorzieningen mogelijk, zoals kortdurend verblijf, respijtzorg of dagbesteding. Voor meer informatie over ondersteuning gaat u naar de pagina over de Wmo.
  • Steunpunt Mantelzorg gemeente Epe van het SWO/E ondersteunt mantelzorgers. Bent u mantelzorger? Meld u zich dan aan bij het steunpunt. U krijgt dan volgend jaar automatisch bericht over de aanvraag van de mantelzorgwaardering. Daarnaast krijgt u regelmatig een nieuwsbrief met informatie speciaal voor mantelzorgers.
  • Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg.

  Naar Steunpunt Mantelzorg Epe

  Bestemmingsplan mantelzorg

 • Hoe werkt het?

  Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

  De gemeente bepaalt zelf welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

 • Documenten

Pagina opties