Mantelzorgwoning

 • Wat is het?

  • Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt?
  • Dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen.
  • Daar is niet altijd een vergunning voor nodig. 
 • Hoe werkt het?

  Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

  U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij uw huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

  Een verbindende voorwaarde aan het bewonen van een mantelzorgwoning is dat er sprake moet zijn van mantelzorg. Er is sprake van mantelzorg als er intensieve zorg of ondersteuning wordt geboden die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Als de mantelzorg eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Bij twijfels of er sprake is van mantelzorg kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.

  Vergunningvrij

  Er zijn mogelijkheden om een mantelzorgwoning op eigen terrein te plaatsen zonder dat u hiervoor een vergunning hoeft aan te vragen. Wat er mogelijk is op een specifiek perceel is maatwerk en kan per perceel anders zijn.

  Er gelden wel regels:

  • U moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.
  • U moet voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Een aannemer weet hier alles van, maar u kunt de eisen ook zelf nalezen in het Bouwbesluit 2012.
  • U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn op www.omgevingsloket.nl. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit online loket. Bij twijfel of bij vragen kunt u contact opnemen via fo@epe.nl.
 • Wat kost het?

  De mantelzorgwoning is een tijdelijke woning. De kosten van de aanschaf van de woning of van de verbouwing van bijvoorbeeld uw garage tot een mantelzorgwoning, zijn daarom niet aftrekbaar. U kunt dus geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Ook geldt de investering in de mantelzorgwoning niet als aftrekbare zorgkosten.

  Uitkeringen en toeslagen

  Als de zorgvrager op hetzelfde adres ingeschreven wordt, kan dat financiële gevolgen hebben voor uitkeringen en toeslagen. Want, zo is de redenering, samenwonenden kunnen de kosten van wonen en levensonderhoud met elkaar delen. Hou hier goed rekening mee.

  Indicaties voor zorg en ondersteuning

  Mantelzorgers en de persoon die zij verzorgen die wonen op hetzelfde adres vormen een gezamenlijke huishouding. Het voeren van een gezamenlijke huishouding kan gevolgen hebben voor de indicaties voor zorg en ondersteuning die de gemeente verstrekt op grond van de Wmo.

Pagina opties