Laadpalen elektrisch rijden

 • Wat is het?

  In heel Nederland is een groeiende vraag naar elektrisch rijden en openbare laadpalen. Hoe gaan we daar in onze gemeente mee om?

  • We willen in onze gemeente een toekomstbestendig netwerk van oplaadpunten maken.
  • Voor het bepalen van de locatie van een openbare laadpaal geldt een aantal criteria, zoals de (toekomstige) behoefte, de inpassing in de omgeving, de parkeerdruk en de mogelijkheden voor netaansluiting.
  • Elektrische rijders moeten hun auto in eerste instantie op eigen terrein (privé en werk) opladen. Openbaar laden is een laatste optie.
  • Verder overwegen we laadvoorzieningen op parkeerplaatsen bij winkelcentra.
 • Hoe werkt het?

  • De gemeente Epe heeft een beleidsnotitie ‘Openbaar laden’ geschreven.
  • In dit plan zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van openbare laadpalen in onze gemeente uitgewerkt en aangegeven aan welke eisen deze plaatsingen moeten voldoen.
  • Bij het beleidsplan hoort ook een geografische kaart met plekken waar laadpalen kunnen komen. 

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een openbaar laadpunt aanvragen via Ecotap/ Allego. Dat kan alleen als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U kunt op uw eigen terrein geen laadpunt realiseren.
  • Binnen een loopafstand van circa 250 meter van uw woonadres staat nog geen laadpaal en is er ook nog geen ingepland.
  • U woont in de gemeente of werkt minimaal 20 uur per week in onze gemeente en kunt dit aantonen.
  • Vervolgens toetsen Ecotap/ Allego en de gemeente de aanvraag. Zij kijken of realisatie mogelijk is. De gemeente neemt uiteindelijk de beslissing.
 • Hoe lang duurt het?

  Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is ongeveer 15 weken. Daarvan zijn 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Tekent iemand bezwaar aan, dan duurt het aanvraagproces mogelijk langer.

 • Aanvullende informatie

  Zes aanvragen voor openbare laadpalen binnen

  De gemeente heeft aanvragen binnen gekregen voor het plaatsen van een openbare laadpaal aan de Boxhofstede, de Houtzagerstraat en de Kruethofstede in Vaassen, de Dokter van Gelderweg in Emst en de Slotgraskamp en Klaverkamp in Epe. De gemeente heeft deze aanvragen getoetst en akkoord gegeven voor plaatsing. Direct omwonenden worden geïnformeerd en hebben zes weken de tijd om bezwaar in te dienen tegen het besluit. 

 • Verwijzingen

Pagina opties