Koude-warmte opslag

 • Wat is het?

  • Koude- en warmteopslag (KWO) is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen.
  • Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost.
  • U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de provincie Gelderland.

  Vergunning aanvragen koude- warmteopslag

 • Wat moet ik doen?

  • De provincie heeft de taak de kwaliteit van het grondwater te bewaken.
  • Wie koude- warmte opslag gaat toepassen moet daarom een grondwatervergunning aanvragen.
  • In de vergunning staat welke milieutechnische maatregelen u moet nemen om de kwaliteit van het grondwater te behouden: kunt u de kwaliteit niet garanderen, dan verleent de provincie geen vergunning. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl.

Pagina opties