Klacht indienen

 • Wat is het?

  De gemeente Epe vindt het belangrijk dat haar dienstverlening past bij de wensen en behoeften van de inwoners. Daar werken we elke dag hard aan met elkaar. Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente. Of vindt u dat u niet prettig te woord bent gestaan door een ambtenaar of bestuurder. Dan kunt u een klacht indienen. Klachten, maar ook tips of suggesties van inwoners gebruiken wij om onze dienstverlening aan u verder te verbeteren.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen
  • de hulp die de gemeente u biedt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw klacht op drie manieren indienen bij de gemeente.

  1. U kunt mondeling een klacht indienen. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 14 0578.
  2. U kunt schriftelijk een klacht indienen. De brief kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Geef in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht. Vergeet de brief niet te ondertekenen.
  3. U kunt digitaal een klacht indienen. Dit kan via de knop op deze pagina.

  Na het indienen van uw klacht neemt de klachtencoördinator van de gemeente contact met u op. De klachtencoördinator overlegt met u hoe we uw klacht gaan behandelen. Het kan zijn dat we de klacht dan eerst informeel bespreken. Misschien komen we dan tot een oplossing. Of we maken er afspraken over. Lukt het niet om uw klacht samen op te lossen tijdens deze informele bespreking, dan kunt u uw klacht met een klachtenbehandelaar bespreken. Hiervan maken we een verslag. De klachtenbehandelaar neemt een besluit over uw klacht.

  Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt dan een oordeel vragen van de Nationale ombudsman.

  Let op: Voor producten waarvan de gemeente de voorbereiding en de uitvoering heeft uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn, geldt de Apeldoornse klachtenregeling. Wanneer het gaat om belastingzaken die de gemeente heeft uitbesteed aan Tribuut, geldt de klachtenregeling van Tribuut.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente neemt binnen zes weken een besluit over een klacht. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd.

 • Documenten

Pagina opties