Klacht indienen

 • Wat is het?

  De gemeente Epe vindt het belangrijk dat haar dienstverlening past bij de wensen en behoeften van de inwoners. Daar werken we elke dag hard aan met elkaar. Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente. Of vindt u dat u niet prettig te woord bent gestaan door een ambtenaar of bestuurder. Dan kunt u een klacht indienen. Klachten, maar ook tips of suggesties van inwoners gebruiken wij om onze dienstverlening aan u verder te verbeteren.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen
  • de hulp die de gemeente u biedt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw klacht op drie manieren indienen bij de gemeente.

  1. U kunt mondeling een klacht indienen. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 14 0578, maar u kunt ook langsgaan bij de gemeente.
  2. U kunt schriftelijk een klacht indienen. De brief kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Geef in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht. Vergeet de brief niet te ondertekenen.
  3. U kunt digitaal een klacht indienen. Dit kan via de knop op deze pagina.

  Nadat u uw klacht heeft ingediend, neemt de klachtencoƶrdinator van de gemeente contact met u op. Wanneer uw klacht na dit contact niet is opgelost, kunt u uw klacht bespreken met de aangewezen klachtenbehandelaar. Tijdens het gesprek kan de klacht worden opgelost of er kunnen afspraken worden gemaakt. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. De klachtenbehandelaar neemt een besluit over uw klacht.

  Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt dan een oordeel vragen van de Nationale ombudsman.

  Let op: Voor producten waarvan de gemeente de voorbereiding en de uitvoering heeft uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn, geldt de Apeldoornse klachtenregeling. Wanneer het gaat om belastingzaken die de gemeente heeft uitbesteed aan Tribuut, geldt de klachtenregeling van Tribuut.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente neemt binnen zes weken een besluit over een klacht. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd.

Pagina opties