Jeugdhulp

 • Wat is het?

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp.
  • Wat gemeenten precies moeten doen staat in de Jeugdwet.
  • In de gemeente Epe verzorgt het Centrum Jeugd en Gezin de toegang tot jeugdhulp.

  Naar Centrum Jeugd en Gezin

 • Hoe werkt het?

  Bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) kunt u terecht voor alle vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Ook met vragen over een kinderwens, zwangerschap en bevalling kunt u naar het CJG. Het CJG is hét loket voor informatie en advies, (vroeg)signaleren van problemen en licht pedagogische hulp. Het CJG verwijst mensen naar lokaal en regionaal hulpaanbod en coördineert hiermee de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen.

  Toestemming van de gemeente

  De gemeente is verantwoordelijk voor de hulp aan jeugd en gezinnen. Daarom geeft de gemeente voordat de hulpverlening start een zogenaamde verleningsbeschikking af. Hiermee geeft de gemeente toestemming voor de hulp en komen de kosten niet voor uw eigen rekening. Deze toestemming is nodig voor individuele zorg die volgens het CJG (de gemeentelijke toegangspoort), de (huis)arts, kinderrechter of de gecertificeerde instelling (uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering) nodig is.

  Bepaalde zorg is voor iedereen vrij toegankelijk. Hiervoor hoeft u geen toestemming van de gemeente te hebben. Het gaat om het consultatiebureau en de jeugdarts, jongerenwerk, opvoedadviesbureau en (school)maatschappelijk werk.

 • Wat moet ik doen?

  Adresgegevens en bereikbaarheid Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

  Het Centrum Jeugd en Gezin is op werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 720 000. U kunt ook mailen naar info@cjgepe.nl.

  Adresgegevens en openingstijden CJG locatie Epe                   

  Korte Veenteweg 9A, 8161 PC Epe (bezoek- en postadres)
  Openingstijden balie (binnenlopen zonder afspraak): dinsdag, woensdag en vrijdag 8:30 tot 12:30 uur.

  Adresgegevens en openingstijden CJG locatie Vaassen            

  Dorpsstraat 62B, 8171 BS Vaassen (bezoek- en postadres)
  Openingstijden balie (binnenlopen zonder afspraak): maandag en donderdag 8:30 tot 12:30 uur.

  Meer informatie?

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het CJG: www.cjgepe.nl

  • Is spoedeisende hulp nodig? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met Jeugdbescherming Gelderland (voorheen Bureau Jeugdzorg), telefoonnummer 0900 - 99 555 99.
  • Is er sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met Veilig Thuis (samenvoeging van Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld), telefoonnummer 0800 - 2000.
 • Documenten

 • Aanvullende informatie

  Over de Jeugdwet

  De Jeugdwet gaat uit van de eigen kracht van kinderen/jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken. Daarbij is het uitgangspunt dat elk gezin zo veel mogelijk een vaste begeleider heeft en er wordt gewerkt vanuit één plan.

  Het CJG is het vaste aanspreekpunt voor gezinnen. Zij adviseren over de hulp die het beste bij het gezin past en zorgen ervoor dat ze die hulp ook daadwerkelijk krijgen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen, hulp bij psychische problematiek (jeugd GGZ), behandeling en begeleiding. De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid, de kwaliteit van de zorg en de realisatie van de juiste voorzieningen.

Pagina opties